Onderzoekers hopen overheen vijf schooljaar ene opzienbarend bevolkingsonderzoek met thuistesten te kunnen overhandigen voordat ie vroegtijdig opsporen van suikerziekte type 2, hart- plusteken vaatziekten plusteken nierschade. In ie bevolkingsonderzoek zoals ie opsporen van darmkanker is ie overhandigen van thuistesten alreeds succesvol gebleken. Dit meldt NOS. 

Ie vaderlands bevolkingsonderzoek richt zichzelf op 50- totdat 75-jarigen. Overheen tien schooljaar moeten ie gezondheidsverlies veroorzaakt voort onder meer hart- plusteken vaatziekten, nierschade plusteken suikerziekte met 25 procent lager wegvallen. Den opzienbarend te uitbouwen test meet prote te den urine, neemt ene digitale hartritmetest ge plusteken bevatten ene vragenlijst.

Viertal regio’s

Te viertal regio’s loopt nu ene proefwerk: te Breda, Utrecht, Arnhem plusteken Eindhoven. Den smaken wordt noch tegelijkertijd te alle regio’s verricht, maar den regio’s volgen elkander op. Ruwweg 160.000 mensen te den risicogroep krijgen ene uitnodiging voordat ie tenuitvoerleggen van ene thuistest. Vervolgonderzoek te diagnostisch centrum volgt na ene positieve uitsluitsel.

Check@Huis is ene research op initiatief van den Nierstichting, Hartstichting, ie Diabetesfonds plusteken den Dutch CardioVascular Alliance.

Ingevolge: Nationale Zorggids