Het Zorginstituut concludeerde in de zomer van 2021 dat er sprake is van overbehandeling bij patiënten met maagklachten. Wat vaak ontbreekt, is goede voorlichting aan patiënten over de mogelijke oorzaken van de klachten. Hier moet de Keuzehulp Maagklachten van Thuisarts.nl uitkomst bieden. Deze informatieve website heeft een breed bereik. Bijna twee derde van de Nederlanders kent de website en van hen heeft ruim twee derde de site voorafgaand aan een huisartsbezoek bezocht.

Keuzehulp geeft inzicht, advies

De keuzehulp helpt patiënten begrijpen waardoor maagklachten kunnen ontstaan en geeft persoonlijke adviezen over wat patiënten zelf kunnen doen om de klachten te verminderen. Daarnaast is er nu ook een e-learning beschikbaar met de meest recente kennis over diagnostiek en behandeling van maagklachten.

De keuzehulp is gebaseerd op een e-learning die het Radboudumc heeft gemaakt voor patiënten met maagklachten. Judith de Jong, MDL-arts in opleiding in het Radboudumc, promoveerde op 13 januari 2022 op verbetering van zorg voor mensen met maagklachten.

Vermindering maagklachten

De e-learning van het Radboudumc gaf informatie over de werking van de maag, de oorzaken van maagklachten en de zin en onzin van zo’n kijkonderzoek van de maag. Na het volgen van de e-learning zag 60 procent af van een kijkonderzoek en verminderden de klachten. Er werden geen ernstige ziekten zoals kanker vastgesteld bij de mensen die in dat jaar afzagen van het onderzoek.

De interactieve keuzehulp is ontwikkeld in samenwerking met het programma Doen of laten? als onderdeel van een landelijke campagne voor passende zorg bij maagklachten. De campagne richt zich op het vergroten van de kennis over leefstijlfactoren bij maagklachten, bij zowel patiënten als huisartsen, en op het terugdringen van overdiagnostiek en overbehandeling.

NHG e-learning

Huisartsen kunnen een e-learning doen met de meest recente kennis over de diagnostiek en behandeling van maagklachten. In de e-learning Maagklachten komen onder andere aan de orde:

  • De verschillende medicamenteuze stappen van ‘zuurremming’.
  • De bijwerkingen van protonpompremmers bij langdurig gebruik en de rebound-klachten die stoppen bemoeilijken.

Openingsmanifestatie 2022

Wilt u op 09 mei 2022 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.