Sinds den laatste week van 2021 is er geen oversterfte meer. Daarvoor lig ie veel overlijdens sinds start augustus 2021 bovenop den verwachte sterfte plus wasgoed haastigheid elke week sprake van oversterfte. Modaal overleden te januari vanaf week weids honderdtal minder mensen dan verwachten. Ter december overleden ruwweg negenhonderd meer mensen dan verwachten.

Ie RIVM registreerde te den laatste week van januari 39 overleden coronapatiënten. Ter intact januari waren dat er 235.

Minder sterfte onder Wlz-zorggebruikers

Zowel den sterfte gedurende mensen diegene zorg ontvingen te ie kader van den Wet langdurige zorg (Wlz), zoals bewoners van verpleeghuizen plus gehandicaptenzorginstellingen, indien den sterfte onder den overige populatie na op ondergrond van den schatting iets toe te week 4. Er overleden ruwweg 1.250 Wlz-zorggebruikers, haastigheid honderdtal minder dan verwachten. Plus 2.100 mensen van den overige populatie kwamen te overlijden. Dat waren er ruwweg evenveel indien verwachten.

Ter intact januari overleden ruwweg 450 minder Wlz-zorggebruikers dan verwachten voordat diegene maand. Ie veel overlijdens onder den overige populatie wasgoed te januari ruwweg gelijksoortig aan den verwachting.

Minder 80-plussers overleden

Den sterfte onder 80-plussers is te week 4 iets toegenomen: er overleden zoals schatting 1.950 mensen van 80 klas of papa. Dat zijn er honderdtal minder dan verwachten voordat dit tijdsperiode. Ter intact januari overleden haastigheid zeshonderd minder 80-plussers dan verwachten voordat diegene maand.

Onder mensen van 65 totdat 80 klas overleden te week 4 ruwweg 1.000 mensen, ruwweg evenveel indien verwachten. Ter intact januari overleden weids honderdtal meer mensen van 65 totdat 80 klas, te den eerste week van januari wasgoed er nog oversterfte te dit leeftijdsgroep.

Onderbrak: Nationale Zorggids