Voor dit subsidietraject werkt ZonMw, in opdracht van VWS, samen met Alles is Gezondheid en het Institute for Positive Health (iPH). Doel van de samenwerking is het verspreiden van goede voorbeelden op het gebied van Positieve Gezondheid. De kennisvouchers zij bedoeld om professionals in de zorg en welzijn, het sociale domein, en gemeenten of provincies in staat ter stellen op een laagdrempelige manier gebruik te maken van opgedane ervaring binnen deze voorbeelden.

Implementatie Positieve Gezondheid

ZonMw, Alles is Gezondheid en iPH hebben 11 goede voorbeelden geselecteerd waarin het thema Positieve Gezondheid met succes toegepast wordt. Die voorbeelden hebben betrekking op verschillende samenwerkingsniveaus; provinciaal/regionaal, wijk/gemeentelijk of op organisatieniveau.

Met de subsidievouchers kunnen experts ingehuurd worden die bij een van deze 11 voorbeelden betrokken waren. Voorwaarde us wel dat de organisaties die de kennisvouchers aanvragen zelf ook tijd en geld vrijmaken om de implementatie tot een succes te maken.

Aanvraagprocedure

Het totale beschikbare budget voor deze subsidieronde bedraagt 180.000 euro, verdeeld over 20 kennisvouchers van elk 9.000 euro. De vouchers worden toegekend op basis van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Het aanvraagformulier, dat bewust laagdrempelig gehouden is, moet onder andere een goede motivatie bevatten voor het goede voorbeeld waar de subsidie voor aangevraagd wordt. Verder is het belangrijk om te weten dat per goed voorbeeld maximaal twee aanvragen gehonoreerd zullen worden.

Openingsmanifestatie 2022

Wilt u op 09 mei 2022 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.