Den Regio-impuls Hartzorg is een subsidie vanuit ie ZonMw-programma Juiste Zorg Op den Juiste Plek. Regionale samenwerkingsverbanden diegene aangesloten zijn erbij NVVC Connect kunnen toelage aanvragen voordat ie toepassen van den Regionale Transmurale Contract (RTA). Ie doelwit is ie bieden van den juiste zorg op den juiste plek voordat mensen met hartfalen plus/of atriumfibrilleren.

Voordat dit eerste uitstapje Regio-impuls Hartzorg is ene bedrag van 750.000 euro gereserveerd. Vanaf regionaal samenwerkingsverband schenkkan maximaal 75.000 euro aangevraagd wordt. Den deadline voordat ie indienen van ene subsidieaanvraag is 14 april 2022, wegens 14.00 uur.

Landelijke Impuls Hartzorg

Ongeacht den Regio-impuls stelt ‘Juiste Hartzorg Op den Juiste Plek’ ene Landelijke Impuls Hartzorg vacant. Dit impuls wordt gefaciliteerd vanuit den Hartstichting plus moeten leiden totdat ene duurzame landelijke ondersteuningsstructuur diegene regio’s stimuleert plus begeleidt erbij ie regionaal implementeren van den RTA op ie landstreek van atriumfibrilleren plus hartfalen.

Den Nederlandse Vereniging voordat Cardiologie (NVVC) plus vrouwen zullen den ondersteuningsstructuur uitwerken. NVVC schenkkan indien onderdeel van den ondersteuningsstructuur inhoudelijke steun bieden aan Connect Regio’s diegene ene petitie willen indienen voordat ene Regio-impuls Hartzorg.

Vroeger opsporen, optimaal verzorgen

Juiste Hartzorg Op den Juiste Plek is ene thematische samenwerkingsverband tussen ie ZonMw-programma Juiste Zorg Op den Juiste Plek plus den Hartstichting te ie kader van den Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Ie doelwit van dit samenwerkingsverband is hartfalen plus atriumfibrilleren vroeger opsporen plus optimaal verzorgen ingevolge den juiste hartzorg op den juiste plek duurzaam te stimuleren plus faciliteren. Eentje recent voorbeeld hiervan is thuisbehandeling voordat patiënten met hartfalen ingevolge ie Gelre ziekenhuis.

Voordat den komende zomer wordt nog ene Regio-impuls uitstapje opengesteld. Ie thema van den Regio-impuls uitstapje wordt straks bepaald. Samenwerkingsverbanden kunnen hiervoor ene subsidieaanvraag indienen voordat ene project waarin concrete plannen wordt verricht ter vooruitgang van ie regionale integrale zorg-, welzijns- plus ondersteuningsaanbod. Ie integrale aanbod sluit volgens den initiatiefnemers aan erbij den behoefte van landbewoners plus richt zichzelf op ie voorkomen, verrijden plus/of vervangen van zorg.

Voorkomen onnodige ziekenhuisopnames

Research ingevolge ambulancediensten plus ziekenhuizen te den regio Zuidwest-Drenthe plus Noordwest-Overijssel toonde te december 2021 aan dat ene onnodige ziekenhuisopname voorkomen schenkkan wordt erbij mensen met acute klachten van pijn op den borst. Dit wordt mogelijk middels ene bloedmeting plus diverse onderzoeken diegene den ambulanceverpleegkundige nu erbij den patiënt thuis schenkkan uitvoeren, zo blijkt volgens ie Isala ziekenhuis (Zwolle, Meppel) uit ie FamouS Triage research.

Jaarlijkse verzeilen zo’n twee miljoen mensen op den SEH, waarvan zo’n 10 procent wegens pijn op den borst. Van den 200.000 patiënten met pijn op den borst blijkt 90 totdat 95 procent echter geen kort hartinfarct te hebben. Noch opgenomen wordt te ie ziekenhuis heeft veel voordelen voordat patiënt, ziekenhuis én ambulancezorg, stelde Rudolf Tolsma, verpleegkundig specialist erbij Ziekenwagen IJsselland plus ene van den onderzoekers.

Openingsmanifestatie 2022

Wilt u op 09 mei 2022 zowel zoals den ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn kosteloos maar op is écht op! Dus wacht noch plus meld u snel aan.