Om de lokale zorg voor ouderen te verbeteren, kan het van belang zijn om de samenwerking tussen zorgprofessionals in de wijk te versterken. De subsidie is voornamelijk bedoeld voor netwerken die zich richten op kwetsbare 75-plussers die het risico lopen de regie over het leven te verliezen.

De subsidie bestaat uit meerdere delen. Het eerste gedeelte, de ‘ontwikkelsubsidie’ is voor startende ondernemers en gaat de laatste ronde in. Deelnemers die deze fase al hebben doorlopen kunnen begin 2021 voor het laatst deelnemen aan de ‘uitwerkingssubsidie’.

Adviseur om netwerk te versterken

Met deze Ontwikkelsubsidie worden de netwerken ondersteund door een extern adviseur. Deze helpt met het doorontwikkelen, verstevigen en uitbreiden van het samenwerkingsverband. Daarbij wordt gekeken naar mogelijkheden om het aanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften en wensen van de thuiswonende ouderen in het werkgebied. 

Doorstroommogelijkheden

Nadat de deelnemers een plan van aanpak hebben opgesteld voor twee concrete probleemstellingen, kunnen ze ook begeleiding aanvragen voor het versterken en uitwerken van de ambities. Hiervoor kan opnieuw subsidie worden aangevraagd (fase II en III).

Webinar

Geïnteresseerde deelnemers kunnen op 24 september 2020 deelnemen aan een webinar, waarin meer informatie wordt verstrekt over het proces. Ook is er ruimte voor vragen. Meld u aan voor het webinar op de website van ZonMw. 

De subsidie wordt gefinancierd door het ministerie van VWS (programma ‘Langer Thuis’) en uitgevoerd door ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

Meer informatie op website ZonMw