Ouderen langer zelfstandig thuis

Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis woon. Wegens dat meer plus huis mogelijk te maken is er ene groeiende behoefte aan innovatieve vormen diegene zorg, steun plus ene vorm van gemeenschappelijk woon samenvoegen. Bijvoorbeeld om den bouwsector van ene patio of den wijziging van ene oud schoolgebouw te appartementen voordat ene menigte ouderen. Voort samen te woon creëren zij gezelligheid plus kunnen zij elkander indien nodig promoten. Veel bewonersinitiatieven, sociale ondernemers plus zowel zorgorganisaties zijn hiermee bezig. Weliswaar blijkt ie lastig wegens nieuwe woonvormen van den vloer te krijgen.

Zandplaten, pensioenfondsen plus investeerders stellen maar beperkt middelen ter besluit wegens innovatieve woonvormen voordat den menigte van ouderen met lagere- plus middeninkomens totdat stand te brengen, wegens den risico’s plus ie beperkte rendement. Met den vereffening wordt den risico’s afgedekt diegene noch te den markt wordt gedekt.

Vernieuwende kleinschalige woonzorgarrangementen

Den vereffening richt zichzelf op vernieuwende, kleinschalige plus geclusterde woonzorgarrangementen voordat mensen met laag- of middeninkomens met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen. Dit kunnen zowel huur- mits koopwoningen zijn, ofschoon dan noch te combinatie met elkander, met ene ondergrens van 5 wooneenheden plus ene maximum van 40 wooneenheden.

Initiatieven waar zorgorganisaties plus/of woningcorporaties aan meewerken kunnen zowel ene beroep tenuitvoerleggen op dit vereffening. Den nieuwe woonzorgarrangementen willen leiden totdat minder zorg plus/of steun, meer ontmoeting (sociale cohesie) mogelijk maken plus op voorwaarde dat vanuit den initiatieven instituten plus zorg te den omstreken juist toegankelijk zijn. Dit willen leven vooral ter ouderen zelf.

Inhoud stimuleringsregeling Woon plus Zorg

Den vereffening helpt ter den financiering met ene garantiestelling of lening plus bestaat uit drietal onderdelen: 

1.    Eentje toelage voordat den initiatieffase van ene woonzorgarrangement, waarin den haalbaarheid van ie initiatief getoetst schenkkan wordt. Hiermee kunnen te 2019 zoals schatting tussen den 70 plus 90 plannen wordt gesubsidieerd. 

2.    Borgstelling om den overheid voordat 90% van leningen van handelsbanken voordat den planontwikkelfase. Met den vereffening wordt mogelijk dat totdat 10 miljoen aan leningen wordt geborgd voordat jaarlijkse tenminste 50 projecten. 

3.    Borgstelling voordat ene achtergestelde lening van 15% van den stichtingskosten ter den bouw- plus nafinancieringsfase. Met dit borgstelling wordt ie voordat bewonersinitiatieven plus sociale ondernemers veel voorheen mogelijk wegens den financiering rond te krijgen. Hiermee kunnen den komende jaren zoals verwachting ieder klas leningen voordat zo’n 50 projecten wordt geborgd.

Ie plafond aan mogelijke borgstellingen loopt den komende jaren op. Vanaf 2021 schenkkan ie maximale bedrag aan uitstaande borgstellingen maximaal 164,4 miljoen euro zijn. Meer kennisoverdracht