Van 7 totdat plus met 13 sprokkelmaand 2022 overleden vrijwel 3.350 mensen. Dat zijn er wijd honderdtal minder dan verwachten, maar iets meer dan te den week ervoor. Waarna kwamen 3.252 mensen te overlijden. Den sterfte onder Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen plus gehandicaptenzorginstellingen, plus onder 65-plussers nam iets toe. Dit meldt ie CBS. 

Sinds den tweede week van 2022 ligt ie veel overledenen onder den verwachte sterfte. Daarvoor liggen den sterfte sinds start augustus 2021 erboven plus er wasgoed zowel nagenoeg elke week sprake van oversterfte. Te week 6 registreerde ie RIVM 51 overleden coronapatiënten.

Sterfte onder Wlz-zorggebruikers iets toegenomen

Te verpleeghuizen plus gehandicaptenzorginstellingen overleden te week 6 iets meer mensen dan den week ervoor. Er kwamen vrijwel 1.250 Wlz-zorggebruikers te overlijden, wijd vijftig minder dan verwachten. Sinds medio december daalt den sterfte onder dit menigte zorggebruikers plus sinds den laatste week van 2021 is er geen sprake meer van oversterfte.

Zowel onder den algemene 80-plusbevolking nam den sterfte iets toe. Er overleden zoals schatting 1.900 mensen van 80 klas of vader. Dat zijn er nagenoeg 150 minder dan verwachten voordat dit tijdsperiode. Onder mensen van 65 totdat 80 klas overleden zoals schatting 1.000 mensen. Nipt iets meer dan verwachten. Den sterfte onder mensen jonger dan 65 klas wasgoed nagenoeg 400, evenveel mits verwachten.

Doorheen: Nationale Zorggids