Een belangrijk doel van het nieuwe stappenplan is vooral het verbeteren van de communicatie tussen zorgverleners. Het bestaat uit zes stappen, gericht op de bewustwording van de rol van de arts, verzorgenden en psycholoog in het proces van voorschrijven en op verbetering van de samenwerking. 

De werkwijze bevat onder andere e-modules gericht op de kennis en bewustwording van de zorgprofessionals. Zo leren zij een betere afweging te maken over behandeling met antipsychotica. 

Pilot succesvol

De wetenschappers die het stappenplan ontwikkelden, deden een pilot met vijf verpleeghuisafdelingen. In totaal deden negen teams en 250 bewoners mee aan de proef. Na afloop bleek een trend van minder voorschrijven zichtbaar. Ook steeg het aantal psychosociale interventies en daalde de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen. De deelnemende zorgverleners waren ook positief over het stappenplan.

Het stappenplan is ontwikkeld door het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) en het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO)-UMCG.