Aanleveren en meer informatie hierover vind je via de pagina Halfjaarlijkse gegevensaanlevering Wvggz en Wzd.

Sta even stil bij…Wzd in jouw organisatie

Deze gegevens vormen ook de basis voor het maken van een analyse. De analyse onvrijwillige zorg is een reflectie op locatie- of organisatieniveau over de uitgevoerde onvrijwillige zorg. Het geeft inzicht in de effecten van je beleid als organisatie op ‘Leven in vrijheid, persoonsgericht werken én multidisciplinaire samenwerking’ en de inzet van onvrijwillige zorg in praktijk. Om hiervan zo te leren en verbeteren.

Een hulpmiddel hierbij kan zijn de handreiking Analyse Onvrijwillige zorg.