Maker: Jolanda den Zeeuw

Fysieke kwetsbaarheid: minder zelfredzaam

Wij spreken van fysieke kwetsbaarheid mits minstens 3 van den volgende factoren minder wordt: bewegen, spierkracht, gewicht, uithoudingsvermogen plusteken loopsnelheid. Lijfelijk kwetsbare ouderen wordt voordien onderschikkend van anderen, zijn minder zelfredzaam, kunnen noch meer thuis blijven woon plusteken wonen langer ter ziekenhuizen. Fysieke kwetsbaarheid is eentje veranderingsproces, ie gaat geleidelijk. Met ie pa wordt neemt ie risico op fysieke kwetsbaarheid toe.

Percentage stijgt voort veroudering

Omdat mensen steeds pa wordt, telt Nederland steeds meer lichamelijk kwetsbare mensen. Ter Nederland stijgt ie aandeel 65-plussers van 16% (2,7 miljoen) ter 2012 zoals 25% (4,7 miljoen) ter 2050. Van dit ouderen is 6 totdat 11% kwetsbaar.

Ter haar proefschrift concludeert Astrid Spade – Etman dat activiteiten waarbij ouderen intensief bewegen ie uiterst waardevol zijn onder ie voorkomen van fysieke kwetsbaarheid. Ter ie wetsartikel ‘Hoeveel moet je als 65-plusser bewegen om gezond te blijven?’ lees jij watten den beweegrichtlijn is voordat ouderen.

Sociale kwetsbaarheid

Sociale kwetsbaarheid heeft te maken met ie tekort aan sociale relaties ter jij leven, of ie geoefend van te weinig sociale toeverlaat van anderen. Dit vorm van kwetsbaarheid heeft zowel te maken met verlieservaringen, zoals ie wegvallen van betekenisvolle relaties, ie verlies van maatschappelijke wentelen plusteken eentje toenemende verslaafdheid. Lees ie achtergrondartikel: Sociale kwetsbaarheid bij ouderen bestrijden met sport.

Beperken van kwetsbaarheid onder ouderen: bewegen helpt

Kwetsbare ouderen exporteren eentje vitaal beroep op den Wmo plusteken op den zorg. Reden wegens ginder waar ie vermag ter te zetwerk op ie voorkomen plusteken beperken van kwetsbaarheid onder ouderen. Eentje slechte leefstijl, plusteken dan met name onvoldoende bewegen, zorgt voordat meer kwetsbaarheid. Den regie ligt vooral onder den gemeenten. Ter ie wetsartikel Beperken van kwetsbaarheid bij ouderen: bewegen helpt lees jij meer overheen welke uitdagingen lokale organisaties geoefend plusteken hoe kunnen zij dit beetgrijpen.

Verlatenheid komt vaak voordat

Verlatenheid wordt veroorzaakt voort eentje groot aantal verschillende factoren. Inherent gezondheidsproblemen of gezondheidsproblemen van den partner bijvoorbeeld. Of eentje beperkt sociaal netwerk. Zowel verlegenheid, eentje ontkennend zelfbeeld of eentje krapte aan sociale vaardigheden kunnen meehelpen aan gevoelens van verlatenheid.

Naarmate mensen pa wordt, zien wij dit gevoelens toenemen. Uit den Gezondheidsmonitor van 2018 blijkt dat wijd 700.000 ouderen zichzelf eenzaam voelen. Ter 2030 kunnen dit er 1,1 miljoen zijn. Dat is zorgwekkend. Vooral omdat den gevolgen van eenzaamheid verstrekkend kunnen zijn: eentje verhoging van eentje mogelijk risico op ziekte van Alzheimer, coronaire hartziekten, laagconjunctuur, suïcide plusteken vroegtijdig overlijden.

Sport plusteken bewegen: kansen bezigen

Veel gemeenten uitlijnen zichzelf ofschoon op kwetsbare plusteken eenzame ouderen vanuit ie sociaal regelgeving. Den inzet van sport- plusteken beweegactiviteiten vermag daarbij uitstekend werken. Samen sporten of bewegen is namelijk onder uitstek eentje methode wegens anderen te ontmoeten plusteken wegens onder eentje menigte te horen. Plus: fitte ouderen zijn huis ter staat wegens er op uit te gaan plusteken anderen te ontmoeten of wegens hun sociale activiteiten te kunnen blijven uitvoeren.

Rustiek actieprogramma: Eén tegen verlatenheid

Met ie programma ‘Eén tegen eenzaamheid’ wil den overheid verlatenheid onder ouderen voordien signaleren plusteken doorbreking. Maatschappelijke organisaties, gemeenten, bedrijven plusteken ondernemers plusteken den Rijksoverheid slaan hiervoor den handen ineen. Dit exporteren zij ter landelijke plusteken lokale coalities (samenwerkingsverbanden).

Lokale coalities tegen verlatenheid: zet ter op bewegen!

Honingbij ie uitvoeren van ie programma Eén tegen verlatenheid hebben gemeenten eentje sleutelrol. Vanuit ie ministerie van VWS wordt gemeenten ondersteund wegens lokale coalities tegen eenzaamheid te vormen. Den werkmethode vermag vanaf gemeente verschillen. Kansen dus voordat lokale samenwerkingsverbanden vanuit verschillende beleidsterreinen. Werkgelegenheid jij mits buurtsportcoach, ouderenconsulent of mits (beleids)medewerker Sport? Research samen met jij collega’s onder Zorg, Welzijn of Openbare Ruimte den vele mogelijkheden van sport plusteken bewegen hierbinnen zo’n samenwerking. Plusteken tegendeel geldt dat uiteraard zowel. Zoek bijvoorbeeld vanuit Zorg plusteken Welzijn den verbinding op met jij collega-ambtenaren vanuit ie domein van sport plusteken bewegen.

Interventies, inspiratie plusteken voorbeelden

Sport plusteken bewegen verwedden wegens kwetsbaarheid plusteken verlatenheid onder ouderen aan te pakken. Met welke partijen moeten jij dan samenwerken? Hoe hebben anderen dat ofschoon elders gedaan? Eentje twee voorbeelden:

  • Sport plusteken verlatenheid: ie effect van Sociaal Vitaal ter den wijk
  • Actief Plus ter negen gemeenten ingezet tegen verlatenheid.
  • Gaas, eentje trant wegens ouderen ter sociaaleconomische achterstandswijken te doordringen plusteken te stimuleren dat zij blijven bewegen
  • BeweegSamen ter Zwolle, vergroot jij sociale actieradius

Er zijn diverse sport- plusteken beweegaanpakken diegene zichzelf uitlijnen op ouderen plusteken kwetsbaarheid/verlatenheid. Jou hoeft noch zelf ie wiel weer uit te vinden. Oriënteer jij op bestaande interventies diegene zichzelf ofschoon ter den praktijk bewezen hebben plusteken waar jij met creativiteit plusteken lokale inbreng mee aan den slag kunt.

Beweeginterventies specifiek gestructureerd op kwetsbare doelgroepen:

Beweeginterventies specifiek gestructureerd op verlatenheid:

Meer interventies vind jij ter den database van Kenniscentrum Sport.

Meer oplezen