‘Hoewel te 2013 hebben mijn collega Natalie van Hilst plus ik den eerste stappen te den ontwikkeling van den SignaLEREN app gezet’, vertelt Brigitte Blijlevens. ‘Mijn collega Natalie van Hilst had voordat den cliënt eentje project voordat ie reguleren van haar emoties vervaardigd. Maar dat project stond op papier, dat papier zat te eentje opbergmap plus diegene opbergmap had den cliënt noch te den hand op momenten waarop zij dat project nodig had. Vandaar onzerzijds idee wegens er eentje app voordat te uitbouwen’, zegt Blijlevens.  

Samenwerken te den Innovation-impuls

Koraal had alhoewel stappen gezet te den doorontwikkeling van den SignaLEREN app, samen met technisch partner Ivengi, waarna den Innovation-impuls zichzelf aandiende. Blijlevens: ‘Ik zag dat er welnu intact veel ontwikkeld wordt voordat cliënten, maar dat implementeren ie lastigste onderdeel is. Dat herkenden wij van onze inherent situatie. Den Innovation-Impuls bracht voordat den drietal andere aanbieders  den SignaLEREN app mits mogelijke soelaas voordat hun zorginhoudelijke vraagstuk.  Den Haardstee, Ipse den Brugge plus ’s Heeren Loo zagen zowel voordat hun cliënten potentiële waarde plus wilden met onzerzijds samenwerken.’

‘Den Innovation-impuls maakt den richten met andere partijen korter’

Blijlevens stond daarvoor open. ‘Jij komt met elkander te voeling plus hoort zo uit den eerste hand waar anderen mee bezig zijn plus tegenaan varen. Plusteken ie waardevolle is zowel dat dit mensen met zulke uiteenlopende functies zijn: mensen diegene zichzelf bezighouden met regelgeving plus projecten, ict’ers plus zorginhoudelijke professionals. Dat leverde meteen interessante gesprekken plus acties op. Er zit zowel eentje coach vanuit den Innovation-impuls te diegene zorgt dat jou met elkander te gesprek blijft plus formats bedenkt wegens praktische stappen te zetwerk. Geen pasklaar specimen voordat vernieuwing natuurlijk want dat bestaat noch, maar jou creëert op diegene methode welnu den juiste voorwaarden wegens voorts te komen. Er zijn voldoende modellen wegens totdat eentje goede implementatie te komen maar commitment op alle vlakken, organisatorisch, geldelijk maar zowel den juiste mindset, is hierbij cruciaal.’ 

Waardevolle wisselwerking

Den samenwerkingsverband te den Innovation-impuls heeft geleid totdat eentje werkelijke wisselwerking, vertelt Blijlevens. ‘Wij hadden alhoewel den fundament gelegd voordat den app plus dit gaf den andere drietal zorgorganisaties den potentie wegens er eentje implementatieplan te te schrijven. Dat hebben zij vervolgens zowel meegevoeld met elkander plus met onzerzijds. Zij leerden van onze eerste evaluatie van den app, plus wij leerden van hoen. Wegens met elkander plus met den gebruikers te gesprek te gaan, wordt den app huis plus gebruiksvriendelijker. Ene smaakvol voorbeeld hiervan is eentje cliënt van zorgaanbieder Den Haardstee diegene aangeeft dat hij te ie weekend veeleer geen pushmeldingen ontvangt, omdat hij dan wil uitslapen. Daarginds zijn wij dus meteen mee aan den slag getogen.’

Ie mooiste resultaat van den samenwerkingsverband totdat nu toe vindt Blijlevens dat eentje app diegene zij mee heeft ontwikkeld nu zowel wordt tweedehands onderbrak mensen zonder Koraal. ‘Maar ik ben zowel nuchter trots op den samenwerkingsverband’, zegt zij. ‘Zonder dat hadden wij er nuchter langer overheen gedaan wegens den app te den organisaties onder den voetlicht te krijgen. Daarna kost ie implementeren tijdstip plus ie vraagt iets van den organisatiestructuur, den medewerkers plus den cliënten. Hier moeten te ie implementatieplan weids voetlicht voordat zijn.’

signaleren app

Afspraken overheen vooruitgang

Den viertal partijen hebben afgesproken zichzelf samen te organiseren te eentje zogenaamde gebruikersraad wegens ermee samen met den ontwikkelaar Ivengi verbeteringen van den app mogelijk te maken plus erin zowel te prioriteren. ‘Verbeterwensen zijn er nog meer dan voldoende’, zegt Blijlevens. ‘Van cliënten horen wij bijvoorbeeld dat hun situatie verschillend is mits zij te onzerzijds zijn dan te den thuissituatie of op schoolgebouw. Den app houdt ginder nu nog geen rekening mee te den acties diegene zij kunnen uitvoeren wegens hun emoties te regelen. Dat willen cliënten welnu intact graag. Ene ander verzoek, van den jonge gebruikers, is dat zij hun avatar zoals inherent idee kunnen bijstellen.’ 

Den Innovation-impuls gaat uit van meerwaarde voordat den cliënt. Zowel dat maakt dit programma waardevol.

Ie tal gebruikers van den app neemt rustig toe. ‘Uiteraard’, zegt Blijlevens. ‘Aanbieders willen ie voorafgaand op kleine schelp uittesten wegens eentje inderdaad beeld te kunnen krijgen van watten den meerwaarde voordat cliënten schenkkan zijn plus voordat welke cliënten precies. Ie nog beperkte tal gebruikers betekent dat den beschikbare middelen voordat doorontwikkeling op dit uur zowel nog beperkt zijn. Den Innovation-impuls is vanaf se noch bedoeld wegens afspraken te maken overheen hoe wij doorontwikkeling van den app willen financieren. Maar ie verstrekken onzerzijds welnu eentje eerste stap wegens daarvan mits viertal partijen odertussen gestructureerd na te denken, omdat ie noch uitgaat van ie product maar van watten van meerwaarde is voordat den cliënt. Zowel dat maakt dit programma waardevol.’ 

Ontwikkelaar leert zowel

Zowel den software ontwikkelaar Ivengi leert wegens op eentje andere methode te werken, diegene past te den situatie van den zorgorganisaties plus den cliënten. ‘Via den innovatie-impuls kwam den app te meer zorgaanbieders onder den voetlicht plus dat leidde totdat waardevolle verbeteringen’, stelt Business unit manager Laszlo Scheppen van Ivengi.


innovatie-impuls


‘Met gegevens mits fundament voordat verbeteringen, support plus doorontwikkeling, blijven den app plus den mate van deugdzaamheid groeien’, vervolgt Scheppen. ‘Ene smaakvol voorbeeld is dat den gegevens lieten zien dat sommige sterk verouderde smartphones problemen ondervonden’, vertelt hij. ‘Ene probleem waar wij voordat diegene tijdstip noch zo vertrouwd mee waren. Wij ontwikkelden vooral apps voordat den zakelijke markt plus ginder werken wij met meer courante modellen smartphones. ‘Omdat den doelgroep zelf te beperkte mate terugkoppeling schenkkan verzorgen, hebben wij eentje error-log ontwikkeld diegene onzerzijds van inlichting voorziet zodra iemand eentje melding maakt. Zo kunnen wij passende support leveren zonder den cliënten of begeleiders te verordonneren.’

Nu samen doorontwikkelen

‘Indien jou ziet waar wij vandaan komen, dan is den SignaLEREN-app nagenoeg onherkenbaar ten opzichte van den eerste versie’, zegt Scheppen. ‘Plusteken er ligt alweer eentje hele wensen-lijst , eentje app is nooit ge. Ter den eerste positie omdat Apple plus Google steeds met nieuwe voorwaarden komen diegene onzerzijds dwingen onderbrak te uitbouwen. Maar zowel omdat den gebruikers weer met nieuwe vragen komen. Weldra staat alweer eentje meeting gepland wegens ervaringen van cliënten te toetsen plus te ontwikkelen zodat wij kunnen doorontwikkelen. Ie is eentje doorlopend veranderingsproces.’


Lees meer

Doorontwikkeling app SignaLEREN: Samen kom jou voorts!

Ipse den Bruggen test app waarmee cliënten zelf hun strakheid kunnen reguleren