Ie kabinetkast gaat den Sociaal-Economische Raad (SER) wegens ene raad vragen overheen den relatie tussen gezondheidsverschillen plusteken den sociaal-economische status. Landbewoners met ene lage sociaal-economische status hebben vaker gezondheidsproblemen plusteken ene minder hoge levensverwachting. Ie kabinetkast vindt dit verschillen vanuit moreel plusteken geldelijk oogpunt onwenselijk. Daarom vraag ie den SER wegens voordat staart 2022 met ene raad te komen overheen maatregelen diegene ie kabinetkast schenkkan nemen wegens gezondheidsachterstanden aan te pakken. Dit meldt Rijksoverheid. 

Gezondheidsproblemen zijn vaak onderdeel van achterliggende problematiek zoals schulden, armoede, laaggeletterdheid plusteken werkloosheid. Reden voordat ie kabinetkast wegens den SER te vragen met ene brede conservenblik te loeren zoals den terreinen waar veel van dit redenen samenkomen: den arbeidsmarkt, ie systeem van sociale zekerheid plusteken ie sociaal domein. Den wijze waarop ie regelgeving hierbinnen plusteken tussen dit terreinen functioneert heeft namelijk stem op den gezondheid van mensen. Ie kabinetkast wil zowel graag weten van den SER hoe den sociale vrouwen zelf kunnen meebetalen aan ie voorkomen van gezondheidsachterstanden.

Ie kabinetkast gaat den SER vragen gemeenten plusteken ie SER Jongerenplatform actief te betrekken te ie raad.

Voort: Nationale Zorggids