Senioren hebben ie druk plus komen tijdstip te kort. Acht op den tien senioren zijn buitenshuis actief. Zo doet 66% vrijwilligerswerk. Ie uiterst te den seniorenvereniging, gevolgd onderbrak den kerk, ene buurtvereniging, ene sportclub plus ter den staatsbeleid. Den tweede van den vrijwilligers is actief ter bijvoorbeeld den zorg voordat anderen, ter ene museum, inloophuis, cliëntenraad of bibliotheek.

Plus is weids twee op den tien senioren oppasgrootouder, verleent 15% mantelzorg, heeft 7% betaald werkgelegenheid plus doet nog ooit 7% iets verschillend, bijvoorbeeld promoten honingbij ene volkstuin, jeu den boules plus ie organiseren van activiteiten voordat ouderen. Normaal tenuitvoerleggen den senioren modaal 9,4 uur vanaf week vrijwilligerswerk, maar ter den coronacrisis is dit met  modaal 5,2 uur  teruggelopen totdat 4,2  uur vanaf week. 

Nederlandse senior in cijfersWijzer, rijker plus relaxter

Senioren zijn tevreden plus  geven zichzelf modaal ene 7,5  voordat hun leven op dit ogenblik. Terugkijkend op hun 35ste  levensjaar geven zij dat modaal ene 8. Watten zien senioren mits den winst van ie papa wordt? Uit ie research blijkt  dat zij zichzelf  wijzer (47%) plus milder (40%) voelen. Dat zij ie geldelijk huis hebben (39%), relaxter zijn (39%) plus meer ´zichzelf´ (38%), zekerder van zichzelf zijn (35%) plus tevredener (32%) dan waarna zij 35 schooljaar waren. Slechts 7% zegt dat er geen positieve verschillen zijn. Den ommezijde van den plak zijn den toenemende lichamelijke problemen (39%) plus kwetsbaarheid (28%). Senioren maken zichzelf meer  zorgen (21%), zij zijn eenzamer (15%), vergeetachtiger plus minder omzichtig (14%). Opvallend is dat nagenoeg drietal op den tien geen negatieve verschillen geoefend met waarna zij 35 schooljaar oud waren. 

Van significatie zijn

Wijd den tweede van alle senioren voelt zichzelf vaak of veelal van significatie. Zij geven aan ie uiterst van significatie te zijn voordat hun koters, gevolgd onderbrak hun partner, hun kleinkinderen, den organisaties plus collega´s waarvoor zij (vrijwilligers)werkgelegenheid tenuitvoerleggen plus totdat slot voordat hun vrienden plus overige huisgezin. Slechts ene kleine menigte ( 6%) voelt zichzelf nooit van significatie. Dit senioren geven daarvoor uitgangspunten mits ‘niemand heeft mij nodig’, ‘ik heb niemand meer’ plus ‘ie wordt er iedereen noch leuker op’. Ouderdom, koters plus den relatie spelen ene rol. Junior senioren voelen zichzelf meer van significatie dan oudere senioren. Senioren met ene relatie voelen zichzelf meer van significatie dan alleenstaanden plus senioren met koters voelen zichzelf meer van significatie dan senioren zonder koters.

Erkentelijkheid 

Erbij acht op den tien senioren overheerst ene intu van danken mits zij terugblikken op hun leven.  Zij zijn ie dankbaarst voordat hun gezondheid plus voordat hun huisgezin, zoals partner, (klein-) koters plus vrienden. Maar zowel voordat spullen mits hun opvoeding, den liefde diegene zij gekregen hebben, alle kansen plus mogelijkheden, ie religie plus ie goede leven. Wijd den tweede zegt dat zij niets ter ie leven verschillend zullen hebben gedaan, zij zijn tevreden zoals ie is getogen. Eentje vierde had ene andere vorming of studie gekozen wanneer zij ie konden overdoen plus nagenoeg 20% had graag meer willen plezier van hun koters. Slechts 5% kijkt terug op zijn leven met ene intu van spijt, waarbij ie dan vooral gaat wegens ene foute relatie of te impulsieve daden.

Maakt poen gelukkig? 

Strafbaar plus spullen dragen honingbij aan ene gelukkiger leven vindt 70% van den senioren. Den belangrijkste reden is dat geldgebrek zorgen brengt plus dat poen jij meer vrijheid plus levensruimte verstrekken.‘ Van geldproblemen wordt niemand gelukkig.  Jouw hoeft noch rijk te zijn, maar voldoende inkomen wegens zonder zorgen te kunnen leven, maakt mijn leven prettiger’ zegt den 81-jarige Gerrit .’ Plusteken Ans (73): ‘Wij hadden steevast armoede thuis. Er kon niks plus dat heeft veel indruk op mij geproduceerd. Ik vasthouden van ene ietsje comfort plus ik geniet van den vrijheid wanneer ik ter mijn autootje rondrijd. Ik zeg steevast maar dat jij noch hoeft te zwemsport ter ie poen, maar pootjebaden is welnu lekker.’

Ie voorgaande wetsartikel is gebaseerd op ene wetsartikel uit ie Tijdschrift van KBO-PCOB.

Research

Ter totaal hebben 1.550 Nederlandse senioren meegedaan aan dit research. Er is  gebruikgemaakt van ie representatieve online KBO-PCOB panel plus lezers van ie Tijdschrift van KBO-PCOB. Den gemiddelde ouderdom is 74 schooljaar.

KBO-PCOB 

Met ene vierde miljoen leden is KBO-PCOB den grootste seniorenorganisatie van Nederland met ene sterk netwerk van lokale departementen. Met senioren diegene betrokken plus van significatie zijn voordat mekaar plus voordat den samenleving.

Tekening van Studio Slagroom plus afbeelding van Shutterstock