Facebooktwitterlinkedinmail

15 schrikkelmaand 2022 –  Den toegang totdat den jeugd-ggz is alreeds jaren ene vitaal probleem. Den toegenomen zorgvraag van jongeren plus hun gezinnen is om corona enig nog maar toegenomen. MIND vindt ie dan zowel onvoorstelbaar dat ie regeerakkoord plannen bevatten wegens te inkorten te den jeugdzorg. Ter ie akkoord wordt geopperd wegens te inkorten om ene inherent bijdrage te te voeren.

Terwijl ene inherent bijdrage nageslacht, jongeren plus hun gezinnen weerhoudt wegens den zorg te vragen diegene zij hard nodig hebben. Vandaag debatteert den Eerste Ruimte overheen den regeringsverklaring. MIND vraagt den Eerste Kamerleden wegens onze dringende oproep namens nageslacht plus jongeren met psychische problemen zeer serieus te nemen. Den zinsnede te ie regeerakkoord overheen den mogelijke invoering van ene inherent bijdrage moeten wordt geschrapt.

Vooruitgang jeugd-ggz noodzakelijk
MIND maakt zichzelf alreeds sinds den decentralisatie van den jeugd-ggz zoals den gemeenten te 2015, druk overheen den slechte toegang totdat den jeugd-ggz. Koters plus jongeren plus jongvolwassenen met autisme, eetstoornis, lagedrukgebied plus angststoornissen, psychosegevoeligheid plus persoonlijkheidsproblematiek willen maanden totdat somwijlen zelfs jaren wachten totdat zij tenslotte toegang totdat (specialistische) zorg krijgen. Ter den tussentijd verslechtert den situatie van dit nageslacht plus jongeren plus komen zij regelmatig te crisissituaties terecht plus/of uitvoeren zij suïcidepogingen.

Den Hervormingsagenda Kindertijd plus den beoogde verandering van den Jeugdwet moeten hier verandering te verraden. Althans dat is den intentie. Maar te den regeringsverklaring wordt gesproken overheen bezuinigingen: “Ter 2024 wordt 100 miljoen euro reserve bespaard op den jeugdzorg plus vanaf 2025 structureel 0,5 miljard euro. Daarbij vermag gedacht wordt aan (ene combinatie van) normeren van den behandelduur of ie voorslaan van ene inherent bijdrage.” Vooral den laatste zinsnede moeten uit ie akkoord.

Vroeger verzetsbeweging tegen inherent bijdrage
MIND is tegen inherent bijdrage voordat den jeugdzorg. Uit onderzoek  weten wij dat veel ouders dit noch kunnen voldoet. Hiermee wordt den toegang totdat preventieve jeugdhulp plus den jeugd-ggz nog voorts bemoeilijkt. Ongeacht den uitgestrekte mogelijkheid op zorgmijding, vormt discriminatie van jongeren met dit zorgvragen ten opzichte van jongeren met andere soorten zorgvragen. Daarginds wordt geen inherent bijdrage voordat gevraagd. Ter 2012 voerde MIND reeds actie tegen de invoering van de eigen bijdrage, waarna te den volwassen ggz. Den resultaten bleken destijds vitaal, den helft van de cliënten weigerde vanwege de kosten opname te ene instelling. Ingevolge ene motie van de toenmalige regeringspartijen, , ging den inherent bijdrage van tafel. Nu, 10 schooljaar straks, wordt weer den potentie van ene inherent bijdrage geopperd.

Regeerakkoord leidt nu alreeds totdat problemen
Den voorgenomen bezuinigingen hebben op dit ogenblik tijdelijk alreeds geleid totdat ene uitgestrekte impasse te den constructieve plus inhoudelijke voortgang diegene is geproduceerd ten status van den Hervormingsagenda Kindertijd. Dit maakt onzerzijds ongerust, den noodzakelijke gang van dit traject toestemmen noch stagneren op ene financiële voorkeur. MIND bracht dit start 2022 te den Tweede Ruimte alreeds onder den voetlicht, watten resulteerde te ene motie diegene totdat verwondering worden verworpen. Daarom uitvoeren wij nu ene spoedeisend beroep op den Eerste Kamerleden wegens dit regeling te verwerpen plus den zinsnede alsnog van tafel te krijgen.

Toeverlaat MIND plus teken den verzoekschrift
Start dit schooljaar is MIND  ene verzoekschrift gestart tegen den voorgenomen bezuinigingen te den jeugdzorg. Den verzoekschrift is tijdelijk haast om 10.000 mensen ondertekend plus krijgt steunpilaar van vele organisaties. Ter maart zullen MIND den verzoekschrift aan staatssecretaris van Ooijen overhandigen. Help mee plus teken de petitie hier. 
Wel: midplatform.nl

Dit bulletin is 21 keer lezen.

Facebooktwitterlinkedinmail