Alzheimer Cafés

Wanneer iemand den diagnose dementie krijgt, komen er vaak veel vragen erop diegene persoon op. Hoe ie zit met ie karren? Mogen ik nog rijden? Moeten ik den diagnose veiligheidsfunctionaris erop eentje verzekeraar of erop ie CBR? Watten mits mijn situatie verslechtert? Alzheimer Nederland organiseert alhoewel sinds schooljaar plusteken dag informele samenkomsten voordat mensen met dementie plusteken hun mantelzorgers: den Alzheimer Cafés. Dit samenkomsten zijn veelal ooit vanaf maand plusteken elke keer staat er eentje ander thema centraal. Karren plusteken mobiliteit is regelmatig één van den thema’s.

Informatiepakket

Ie CBR wordt vaak gevraagd wegens eentje bijdrage te leveren aan den Alzheimer Cafés. Omdat noch alle cafés bediend kunnen wordt plusteken er weliswaar behoefte is aan goede kennisoverdracht, hebben Alzheimer Nederland plusteken ie CBR den handen ineengeslagen. Beide organisaties hebben samen eentje informatiepakket ontwikkeld. Hiermee kunnen coördinatoren plusteken vrijwilligers van Alzheimer Cafés zelf eentje themabijeenkomst organiseren.

Ie informatiepakket bestaat uit diverse onderdelen. Ie eerste is eentje PowerPointpresentatie. Hierin wordt helder uitgelegd watten den wet- plusteken regelgeving is, watten mensen ie lieve kunnen exporteren mits zij met den diagnose dementie wordt geconfronteerd plusteken hoe ie veranderingsproces erop ie CBR eruit ziet. Ie tweede onderdeel is eentje speelfilm. Ene ervaringsdeskundige komt aan ie woord plusteken eentje kenner van ie CBR legt uit hoe den rijtest ter zijn werkgelegenheid gaat. Ie laatste onderdeel is eentje register met veelgestelde vragen, zodat den organisatoren van den Alzheimer Cafés inderdaad geïnformeerd zijn wegens vragen uit den zaal te kunnen beantwoorden.  

Pilot

Aan ie einde van ie schooljaar wordt eentje eerste pilot gedraaid met ie informatiepakket. Eventuele verbeterpunten wordt daarna opgepakt. Vervolgens zou Alzheimer Nederland eentje samanscholing organiseren voordat vrijwilligers plusteken coördinatoren wegens toelichting te geven op ie informatiepakket. Daarna kunnen den organisatoren van den Alzheimer Cafés aan den slag wegens themabijeenkomsten overheen karren te verzorgen.

Wanneer blijkt dat dit eentje werkbaar concept is, vermag ie CBR zowel informatiepakketten voordat andere samenkomsten uitbouwen, bijvoorbeeld voordat Parkinson Cafés.

Meer oplezen overheen karren plusteken dementie? Kijk dan op cbr.nl/dementie. Of neem voordat vragen overheen den samenwerkingsverband of den pilot voeling op met jolieke.den.vitaal@cbr.nl.