Samen werken, Samen leren: zoals ene universeel ontwerp voordat research

Ie proefschrift is opgebouwd uit ene verzameling van 5 papers. Twee onderzoeksvragen zijn daarbij leidend:

  • Watten zijn versnellende ingrediënten plus voorwaarden voordat ie organiseren van met research wegens sociale, materiële plus interpersoonlijke drempels te verslaan?
  • Gebaseerd op dit ingrediënten plus voorwaarden: welke soort training plus coaching is nodig?

4 voorwaarden voordat met research

Ie PhD research onderscheidt plus verkent viertal voorwaarden voordat met research:

  • Veilige onderzoeksomgeving plus sentiment van erop horen
  • Ruimte voordat samenwerkingsverband plus vaardigheidsopbouw
  • Multi-zintuigelijke communicatie- plus onderzoeksmethoden
  • Tijdstip voordat weerspiegeling op eigenaarschap, macht, kwetsbaarheid, vooroordeel, den waarde van (zelf)stigma plus risico op tokenisme*.

*slechts ene oppervlakkige of symbolische inzet leveren wegens met te zijn voordat leden van minderheidsgroepen

CABRIO-training

Den ontwikkelde training wordt aangeduid mits CABRIO-training: ene coaching plus trainingsprogramma voordat transdisciplinaire** teams, bestaand uit onderzoekers met ene academische toneel, professionals van diverse vakgebieden plus onderzoeksteamleden met ervaringsdeskundigheid op ie landstreek van ie leven met ene restrictie ter onze samenleving.
*ie samenwerken met plus vermengen van verschillende disciplines waaronder ervaringsdeskundigheid
 Jij kunt den online verweer van ie proefschrift op 28 mei wegens 11:45u bijwonen via ie volgende livestreamkanaal op YouTube.Wie is Sofie?Sofie Sergeant werkt mits onderwijscoördinator plus vorser voordat Disability Studies ter Nederland (DSiN) plus voordat VU Mokum – Medische Geesteswetenschappen. Haar PhD project is geworteld ter ie nationale project ‘Samen werken, Samen leren’: ene met onderzoeksproject overheen ie uitbouwen van training plus coaching voordat inclusieve onderzoeksteams.


Lees meer overheen den cabriotraining