Succesvolle samenwerkingsprojecten te den zorg krijgen vaak veel positieve voetlicht. Bewindspersonen komen op werkbezoek. Den koplopers wordt bedolven onder complimenten. Plusteken ie ministerie van VWS bestempelt zij totdat ‘was voorbeeld’.

Kolopers sneuvelen

Weliswaar zijn er veel van dit soort samenwerkingsprojecten diegene na ene goede start vertragen of vastlopen. Zoals te Afferden, waar ene project voordat betere huisartsenzorg verzandde te ene discussie overheen den financiering van ie naburige ziekenhuis. Of te Velp, waar een succesvolle aanpak voor goede zorg aan thuiswonende ouderen hoewel weids tien klas horig blijft van tijdelijke financiering plusteken den tomeloze inzet van professionals.

Knelpunten domeinoverstijgende samenwerkingsverband

Wegens te vatten waarom succesvolle samenwerkingsverband te den zorg weliswaar vaak stagneert, heeft den RVS verschillende casussen geanalyseerd. Via dit casussen waren aanbieders plusteken inkopers van zorg uit verschillende domeinen te staat den kwaliteit van zorg te verbeteren, tegen lagere kosten. Op fundament van analyses van casuïstiek plusteken gesprekken met experts komt den Raad totdat trio terugkerende knelpunten.

1. Wie is verantwoordelijk?

Ie is vaak vaag welke partij verantwoordelijk is voordat ie organiseren van ene passend zorgaanbod voordat gemeenschap. Dit komt voort den gefragmenteerde opzet van den stelsels van zorg plusteken sponsoring. Ie schuurt tussen den Wet maatschappelijke sponsoring (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) plusteken Zorgverzekeringswet (Zvw).

2. Voordelen vallen elders

Ie loont voordat inkopers van zorg vaak noch wegens te investeren te ie voorkomen van dure zorg. Dat komt omdat den voordelen van investeringen te ene ander systeem vallen. Wanneer gemeenten bijvoorbeeld investeren te laagdrempelige zorg (Wmo) wordt hiermee strafbaar bespaard te den Wlz, ie domein van zorgkantoren.

3. Samenwerken kost veel tijdstip

Wanneer zorginkopers plusteken aanbieders overheen den limieten van dit stelselwetten willen samenwerken kost dat veel tijdstip plusteken energie van zorgprofessionals plusteken den organisaties waarin zij werken.

Debat overheen zorgstelsel

Omdat dit knelpunten steeds terugkeren, vindt den Raad ie den voornaamst tijdstip wegens ie debat overheen den toekomstbestendigheid van den stelselwetten actiever te voeren. Zowel te den staatsbeleid mits te den zorgsector zelf. Doelen mits samenwerkingsverband plusteken vervanging van zorg wordt hoewel jaren besproken. Maar ie lukt maar mondjesmaat wegens dit doelen te realiseren te den mogelijkheden diegene den bestaande stelsels bieden.

Stelselwetten schuren

Zo schuurt ie privaatrechtelijke, individuele verzekeringskarakter van den Zvw met ie publieke mikpunt van collectieve gezondheidspreventie. Zowel waas er te den huidige opzet van den stelsels van zorg plusteken sponsoring regie op maatschappelijke, domeinoverstijgende vraagstukken. Denken daarbij aan ie arbeidsmarkttekort, groeiende gezondheidsverschillen of ie bieden van passende woonruimte aan den groeiende menigte thuiswonende ouderen. Ter ene komend raadgeving overheen den toekomst van den zorg zou den Raad voorts ingaan op den vraag hoe zorg plusteken sponsoring toekomstbestendig kunnen wordt georganiseerd.

Creatieve financiering

Tegelijkertijd is ie zowel doorslaggevend wegens te loeren welke ruimte er is wegens vandaag den dag betere samenwerkingsverband mogelijk te maken. Den menigte gemeenschap diegene te maken krijgt met zorg uit verschillende domeinen zou den komende jaren namelijk sterk groeien. Denken bijvoorbeeld aan thuiswonende ouderen.

Ie raadgeving inhouden hiervoor verschillende aanbevelingen. Zo kunnen creatieve vormen van financiering diegene samenwerkingsverband mogelijk maken gerichter gestimuleerd wordt voort den overheid. Daarnaast kunnen den wettelijke mogelijkheden voordat zorginkopers wegens grensoverschrijdende investeringen te uitrichten wordt vergroot. Ten slotte schenkkan aan den hand van ene doelgroepenbenadering gekeken wordt zoals wegen wegens zorg plusteken sponsoring voordat ene specifieke menigte gemeenschap te verschuiven zoals eenzelfde zorgstelsel.

RVS-lid Contrabas Leerink schenken te ene vraaggesprek met Zorgvisie nadere duiding plusteken hij licht oplossingsrichtingen toe: ‘Domeinoverstijgende samenwerking geeft te veel gedoe’