Minister Conny Helder (Langdurige zorg) erkende tijdens eentje debat overheen zorgfraude dat ie toezicht op meerdere terrein ter den zorg nog noch was loopt. Gemeenten hebben dit vaak noch was op orde ter bijvoorbeeld den jeugdzorg of maatschappelijke zorg, blijkt uit research. Zij zegde den Ruimte toe dat gemeenten meer sponsoring krijgen ter ie toezicht plusteken den werkmethode van fraude.

Misbruik van zorggelden noemde den nieuwe minister “onacceptabel”. Zij weeskind erop dat er alreeds veel stappen zijn gezet wegens malafide zorgverleners aan te pakken plusteken dat er nog wetsvoorstellen aan komen, waarvan er eentje alreeds eentje tijdstip ter den Tweede Ruimte ligt voordat treatment. Ie gaat volgens haar wegens eentje kleine menigte zorgaanbieders ter wie sprake is van fraude of belangenverstrengeling.

Administratielast

Tegelijk is zij huiverig wegens zoveel controle ter te voeren dat den regeldruk voordat zorgaanbieders toeneemt. Zowel den Tweede Ruimte waarschuwt voordat te veel administratieve rompslomp ter den bedrijfsvoering. Daarginds moeten eentje goede balans ter komen. Welnu wezen partijen erop dat den drempels wegens nu iets nieuwsbericht te par ter den zorg verachtelijk zijn, zodat mensen met slechte intenties mogelijk te makkelijk eentje zorgbedrijfje kunnen par. Minister Helder wil loeren zoals den regels voordat toetreding plusteken huis kunnen zenden op eentje “integere bedrijfsvoering”.

Winsten

Den SP wil helemaal overheen van winstuitkeringen ter den zorg, omdat dit misbruik ter den hand zullen werken. Den PVV dringt er zowel op aan wegens “ie leegroven van den zorgruif” tegen te gaan, zowel alreeds gaat ie wegens legale winsten. PVV’er Fleur Agema weeskind op research waarin staat dat zorginstellingen somwijlen winsten maken van 20 procent plusteken dat dit vanaf definitie noch was vermag zijn. Den minister plusteken zowel den VVD zijn tegen excessieve winsten, maar maakten noch verstaanbaar welk winstpercentage welnu acceptabel zullen zijn. (ANP)