De richtlijn en het stappenplan brengt hulp dichterbij aan mensen die zorg mijden. Dit zijn mensen die ontkennen dat ze hulp nodig hebben. Dit kan komen doordat er eerder een vervelende ervaring heeft plaatsgevonden. Maar ook door het ontbrekende vermogen om te kunnen vragen om hulp of bijvoorbeeld beginnende dementie. Het ontkennen van zorg is belangrijk om te signaleren, om zo de juiste route te volgen en zorg op maat te bieden. 

Signaleren

Wijkverpleegkundige en medeopsteller van de richtlijn Zorgmijding Froukje van der Honing vertelt op de website van V&VN: ‘Iedere wijkverplegende weet een voorbeeld te noemen, de oudere dame die zegt geen hulp nodig te hebben, maar wel elke dag in dezelfde kleding loopt’. Hoe je hiermee omgaat, wordt duidelijk in de richtlijn. De richtlijn en het daarbijhorende stappenplan geven inzicht in onder andere wanneer je een gesprek kan aanknopen en hoe je het vertrouwen wint van de persoon in kwestie. 

Download Richtlijn Signaleren en omgaan met zorgmijding in de eerste lijn (pdf).

Volgens Froukje is deze richtlijn nodig. ‘In de coronatijd hebben we ons allemaal nog verder achter de voordeur verstopt en met alle digitale mogelijkheden is het eenvoudiger dan ooit om je aan de samenleving te onttrekken. Dat maakt deze richtlijn extra hard nodig.’

De richtlijn Zorgmijding in de eerste lijn is in samenwerking met V&VN en met financiering van ZonMw ontwikkeld door het Trimbos instituut.

Bron: Richtlijn en stappenplan brengt hulp aan mensen die zorg mijden dichterbij