Facebooktwitterlinkedinmail

4 maart 2022 – Resource-groepen verbeteren den zorg voordat mensen met ene ernstige psychische klacht. Zo vond Cathelijn Tjaden, promovendus aan Tilburg University; zij schreef er haar thesis ‘Better Together’ overheen. Ter dit vraaggesprek van ie Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Verwonding plus Laagconjunctuur (NedKad ) praat zij jij tijdens overheen den scope plus resultaten van haar promotieonderzoek.

Waar richtte uw research zichzelf op?
‘Op ie verbeteren van den zorg voordat mensen met ene ernstig psychische klacht, zowel welnu EPA medegedeeld’, begint Tjaden haar uitleg. Ter haar proefschrift valt den definitie hiervan te oplezen: van ene EPA is sprake indien iemand langer dan twee klas lijdt aan ene psychische verstoring, zoals angst of laagconjunctuur, diegene ervoor zorgt dat mensen noch meer mee kunnen kolken ter den samenleving. Op verschillende gebieden van hun leven geoefend zij ernstige beperkingen: werkgelegenheid, gezin, sociaal of relationeel. Veelal zijn er meerdere hulpverleners betrokken.

Hoe kunnen resource-groepen daarbij promoten?
Den resource-groep zet ter op integratie van den zorg. Tjaden: ‘Den resource-groep is ene methodiek, waarbij wij den omstreken structureel betrekken tijdens den treatment. Ie gaat dan bijvoorbeeld wegens den moeder, ene goede vriendin, betrokken hulpverleners. Dit menigte komt ooit ter den 2-3 maanden samen. Wie schenkkan watten uitrichten wegens den cliënt te ondersteunen? is den grootste vraag diegene tijdens zo’n congres op tafel ligt. Mooie is dat den cliënt zelfregie plus eigenaarschap houdt: hij of zij bepaalt wie er ter den resource-groep zitten, wie den voorzitter is. Zo blijft den persoon wegens wie ie draait eigenaar van ie herstelproces.’

Herstelgericht werken: watten is dit?
Dat eigenaarschap is ene doorslaggevend onderdeel van herstelgericht werken, ene optiek voordat ie verzorgen van onder meer EPA’s. Watten houdt herstelgericht werken precies ter? ‘Hoe iemand ondanks den beperkingen ene veelbetekenend is schenkkan opbouwen’, legt Tjaden uit. ‘Ie gaat dus noch zozeer overheen den vraag of symptomen lichten: maar meer of hij of zij ene leefbaar leven heeft, ene leven dat zinvol voelt. Den resource-groepen zijn ene vorm van herstelgericht werken.’

Kunt u meer zei overheen den resource-groepen methodiek?
‘Ie is ene nieuwe methodiek diegene z’n oorsprong vindt ter Zweden. Wij hebben ‘m vertaald zoals den Nederlandse praktijk plus vervolgens geïntegreerd ter 20 GGZ-teams. Den methodiek luistert zowel zoals cliënten. Zij hebben er vaak moeite mee dat anderen defini hoe ie met zij gaat. Ie is intact hevig restrictief indien aan den hand van symptomen wordt bepaald hoe inderdaad jij jij voelt. Hierdoor hebben zij noch ie intu zélf ene rol te hebben ter hun reparatie. Herstelgericht werken verstrekken zij kloppend wél – omvangrijke – zeggenschap ter hún treatment.’

Resource-groepen effectief
Eentje belangrijke pijler van haar research wasgoed wegens te loeren zoals hoe effectief zo’n resource-groepen-benadering nou is. Hoe pakt ie uit voordat den persoon met ene ernstig psychische klacht? Daarbij zag den Tilburgse reseacher positieve uitkomsten. ‘Weliswaar noch op symptoomniveau, maar welnu ter belangrijke, herstelgerichte uitkomstmaten’, aldus Tjaden. ‘Mensen hebben meer ie intu houvast op hun leven te hebben. Zij kunnen huis beslissingen maken, den kwaliteit van sociale contacten verbeterde. Alhoewel met nu hadden wij betere behandeluitkomsten dan tijdens den standaardzorg.’

Omstreken zowel gehoord
‘Eentje doorslaggevend opzicht van den resource-groepen wasgoed dat den mensen wegens ene cliënt heen zowel worden gehoord’, meent Tjaden. ‘Tijdens moeders, vaders plus andere betrokkenen schenkkan zowel intact veel pijn zitten. Hiervoor is ter den methodiek zowel ruimte. Omdat den sociale omstreken huis gehoord wordt vormt er meer stilte ter ie dagelijks leven. Er komt vertrouwen. Kloppend omdat den cliënt zelf den regie oppakt. Iedere trio maanden voeling helpt zowel feitelijk wegens doelen te behalen, ie fungeert indien ene soort stok achter den deur. Daarbij gingen den verschillende hulpverleners huis samenwerken. ’

Better Together
Cathelijn Tjaden deed haar promotieonderzoek tijdens ie Trimbos Instituut, ter samenwerkingsverband met den Tilburg Universiteit plus ie Erasmus Medisch Centrum. Nieuwsgierig zoals alle slotbeschouwingen? Lees ie proefschrift ‘Better Together; On Meaning, Effectiveness and Costs of Resource Grouups for Peop; nedle with Severe Mental Illness.’ 

Informatiebron: nedkad.nl

 

Dit bulletin is 17 keer lezen.

Facebooktwitterlinkedinmail