Maar ie mogen weer. Er wordt weer poen vrijgemaakt wegens ontmoeting te organiseren, zowel voordat ouderen. Onderbrak iets gezamenlijks te doet. Iets maken bijvoorbeeld. 

Maandag 6 januari 2020 is den aanloopregeling Samen cultuurmaken verbreden-stimuleren van verbindingen tussen cultuur plusteken sociaal domein gepubliceerd. Ben jij actief ter ie culturele plusteken/of sociale domein plusteken werkgelegenheid jij eraan wegens cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk te maken voordat defini doelgroepen, zoals ouderen? Dan is dit vereffening wellicht geschikt hiervoor. 

Den vereffening heeft mits doelwit wegens toegankelijkheid, zichtbaarheid plusteken toegeving van cultuur ter den samenleving te vergroten. Ie is onderdeel van ie programma Cultuurparticipatie. Met dit vierjarig programma dat start ter 2021 willen ie ministerie van OCW, ie Pensioenfonds voordat Cultuurparticipatie plusteken LKCA iedereen weerga kansen bieden wegens stukje te nemen aan ie culturele leven. 

Sociaal Werk Nederland werkt nauwer samen met het LKCA, plusteken gaat dit vooral samenkoppelen aan Welzijn op Recept. 

Ie Pensioenfonds voordat Cultuurparticipatie zoekt nu zoals initiatieven diegene den verschillen ter cultuurdeelname nu verminderen bijvoorbeeld op ie streek van armoede, verlatenheid, sociale integratie, plusteken preventie. Of zoals instellingen plusteken organisaties diegene hierop ambities plusteken ideeën hebben. Den opgedane kennis, ervaring plusteken opbrengsten bieden dan eentje ondergrond voordat eentje verdere doorontwikkeling zoals ie meerjarige programma Cultuurparticipatie voordat den beleidsperiode 2021-2024.

Wie vermag aanvragen?

Jou kunt tijdens dit vereffening aanvragen mits culturele instelling met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk of mits cultuurprofessional mits jij voordat den gevraagde activiteiten samenwerkt met eentje instelling werkzaam ter ie sociale domein met rechtspersoonlijkheid, of vice versa.

Waarvoor kun jij aanvragen?

Jou kunt aanvragen voordat uitvoerenmacht inhoudelijke activiteiten, projecten, experimenten, research of ander initiatief dat bijdraagt aan den doelstelling van den vereffening: den toegankelijkheid, zichtbaarheid plusteken toegeving van cultuur te vergroten plusteken zo den actieve cultuurdeelname van zoveel mogelijk verschillende groepen mensen (huis) mogelijk te maken.

Ie gaat hierbij wegens vernieuwende activiteiten of samenwerkingen tussen ie cultureel- plusteken ie sociaal domein diegene drempels voordat ie zelf actief cultuurmaken wegnemen.

Looptijd 

Den vereffening opent 31 januari 2020 plusteken sluit 14 september 2020.

Feiten plusteken cijfers

Ie subsidieplafond is € 3.600.000, waarvan € 600.000 bestemmen voordat aanvragen diegene zichzelf specifiek uitbalanceren op ie verlagen van drempels voordat cultuurmaken voordat mensen met eentje geestelijke of lichamelijke restrictie.

Praktische voorwaarden

  • ie betreft eentje gezamenlijke/samenwerkingsaanvraag
  • den aanvragen wordt beoordeeld op ondergrond van volgorde van intrede
  • eentje externe stuurgroep beoordeelt den aanvragen
  • behandelingstermijn is 13 weken, streeftermijn 8 weken
  • maximale looptijd van den activiteiten is 18 maanden plusteken stichten uitwendig hierbinnen 3 maanden na subsidieverlening
  • vereffening loopt van 31 januari 2020 t/m 14 september 2020
  • verzoeker is verplicht totdat ie porties, uitbouwen plusteken volgen van kennis met betrekking totdat den activiteiten waarvoor toelage is verstrekt. Den verzoeker werkt samen met ie Rustiek Kennisinstituut voordat Cultuureducatie plusteken Amateurkunst (LKCA) onderbrak deelneming aan (ten minste) den projectenmonitor plusteken ontmoetingen van ie landelijke kennisdelingstraject;
  • verzoeker werkt overeenkomstig den principes van geldende sectorcodes voordat wasgoed plusteken rechtschapen bestuur plusteken toezicht

Te den bijlage vind jij ie volledig op den Staatscourant gepubliceerde document.
Vragen? Vanaf 31 januari 2020, wanneer den vereffening open gaat, zullen er onderbrak ie Pensioenfonds voordat cultuurparticipatie eentje tal informatiebijeenkomsten ter ie land gegeven wordt. Hier wordt den vereffening gepresenteerd plusteken uitgelegd plusteken kun jij ter gesprek met onze adviseurs. Mocht jij hierbij noch cadeau kunnen zijn wordt er diverse spreekuren georganiseerd plusteken kun jij op ie kantoorgebouw van ie Pensioenfonds kantoorgebouw langskomen.

Heb jij  interesse ter eentje samenkomst, of heb jij vragen? Neem dan voeling met op. Hoog zoals 030 233 60 30 plusteken vraag zoals eentje van den adviseurs van den vereffening Gino van Zolingen of Noud van den Rhee.

Bijlage

2020-01-06 Staatscourant nr. 1149 Regeling Samen cultuurmaken verbreden-Aanloopregeling