Facebooktwitterlinkedinmail

25 sprokkelmaand 2022 – Ter ie onderzoek ‘Financiële outlook Nederlandse zorg’ stelt Deloitte dat zorginstellingen onvoldoende financiële armslag hebben voordat noodzakelijke investeringen. Financiële marges nemen alreeds jaren uit plus daarenboven stijgen den personeels- plus materiële kosten vorstelijk. Dit probleem doet zichzelf volgens Deloitte ie sterkst voordat te den ziekenhuissector plus ggz.

Ruth Peter, voorzitter van den Nederlandse ggz, herkent dit beeld: “Wij waarschuwen alreeds jaren voordat den teruglopende marges plus uitzonderlijke druk wegens den arbeidsmarkt. Er is enorme schaarste, ermee wordt den urgentie gevoeld totdat inhuur van dure externe krachten. Corona heeft dit trend nog ooit versterkt. Plusteken en zien wij dat financiers te ie systeem, zoals zorgverzekeraars plus gemeenten, te hun tarieven te weinig rekening liefhebben met noodzakelijke ruimte voordat vernieuwing plus ICT. Samengevat, onze leden hebben simpelweg te weinig ruimte voordat belangrijke investeringen.”

Onderschatting
“Ter feite is den vaststelling te ie rapport nog eentje onderschatting van den ernst,” vervolgt Peter. “Ie rapport houdt namelijk geen rekening met den resultaten van corona. Wij hebben onze leden enkele weken terug gevraagd zoals den prestaties van den keerpunt op den personeelsplanning plus hoe zij ermee omgaan. Daaruit bleek weer: den kosten van personeel nemen toe. Diegene is uit overwerk, inhuur van externen plus noch te vergeten den kosten verbonden aan ie sterk gestegen ziekteverzuim. Dit terwijl den inkomsten valleien doorheen minder behandelingen (no voorstelling van zieke cliënten of zonet behandelaren). Samengevat, den financiële situatie is voorts verslechterd.”

Consequenties
Deloitte constateert dat den kosten voordat den voordelen uit gaan tijdens investeringen. Eentje impuls zou dus (voordat)gefinancierd willen wordt. Noch-investeren zou leiden totdat eentje verdere verslechtering van den financiële situatie plus is dus geen optie. Daarnaast constateert Deloitte dat versnippering van den financiering mee oorzaak is van den problemen. Dit geldt met name voordat den ggz. Ruimte voordat ICT plus vernieuwing

Waar ie Deloitte rapport nog met name kijkt zoals reguliere investeringen, bijvoorbeeld te bedrijfsbeheer plus vastgoed, is ruimte voordat ie doorontwikkelen van ICT, eHealth plus vernieuwing minstens zo vitaal. Dit type investeringen hebben positieve resultaten op passende zorg, rendabele zorg plus promoten den toenemende zorgvraag (mee wegens den toenemende veroudering plus den mentale stoot van corona) ie kop te bieden. Dat helpt bedrijven bijvoorbeeld tijdens vermindering van ie veel outillage vierkante kantoormeters, ie ondersteunen van toenemende ambulantisering, plus eentje betere intake proces.

Investeringsruimte ggz cruciaal

Oplossingen
Er zijn enkele oplossingsrichtingen voordat ie tekort aan investeringsruimte. Ten eerste dus voorfinanciering doorheen gemeenten plus zorgverzekeraars, bijvoorbeeld doorheen meer ruimte daarvoor te tarieven.  Peter: “Deloitte stelt daarnaast terecht dat intensieve intersectorale samenwerkingsverband in den zorg plus met stakeholders noodzakelijk is. Dit wegens den inkomsten te vergroten, den kosten te verlagen, plus den winstgevendheid te verhogen, plus zodoende ruimte te creëren voordat den mega investeringen diegene op korte termijn gedaan willen wordt.” “Ten derde zou ie probleem van den loonruimte te den ggz willen wordt aangepakt. Den toevoeging van 1,13% aan den OVA (den ruimte diegene ie Rijk voordat loonontwikkeling te den zorg vacant stelt) is onvoldoende wegens den tekorten op den arbeidsmarkt tegen te gaan.”

Dit 1,13% lijkt nét voldoende voordat ie inhalen van den 1,5% loonachterstand van den middengroepen. Ie advies van de SER van mei 2021 meldt echter dat den salarisachterstand van den middengroepen te den zorg zo’n 8% bedraagt. Maar liefst 80% van den medewerkers te den ggz behoort totdat diegene zogenaamde middengroepen,(FWG 35-65). Samengevat, nog zo’n 6,5% te gaan.

Waterput: denederlandseggz.nl 

Dit bulletin is 9 keer lezen.

Facebooktwitterlinkedinmail