Ie evaluatierapport van den Onderzoeksraad voordat Veiligheid (OVV) roept verwondering op tijdens den Nederlandse ggz. Te ie rapport gaat ie met name wegens alle goedje diegene misgingen te den verpleeghuiszorg aan ie start van den coronapandemie, maar er zijn volgens den branchevereniging veel meer sectoren getroffen. Zowel medewerkers te den geestelijke gezondheidszorg had onvoldoende beschermingsmiddelen plus moesten onbeschermd (intensieve) zorg bieden. Dit meldt den Nederlandse ggz.

Zowel te den vaccinatiestrategie ontbrak eerst den ggz. Weliswaar bleven alle medewerkers zichzelf tomeloos wedden voordat ie permitteren volharden van den zorg aan patiënten. Den branchevereniging voordat den ggz vindt dat dat zowel toegeving verdient plus daarom zullen den sector zowel te den OVV-evaluatie willen staan.

Explicietere voetlicht vanaf zorgsector

Ondanks dat er te ie rapport staat dat den opgeleide lessen voordat den verpleeghuizen zowel van toepassing kunnen zijn op onder meer den thuiszorg, hoopt den Nederlandse ggz dat er explicieter voetlicht komt voordat evaluatie van den sector.

Ingevolge: Nationale Zorggids