Belangrijke maatschappelijke probleem

‘Dat is den belangrijkste maatschappelijke probleem voordat den komende jaren’, stelt Theo Roes van den Raad van Ouderen. ‘Den babyboomgeneratie wordt nu papa plusteken wij hebben ie woon plusteken den woonomgeving te weinig gewendraken aan diegene ontwikkeling. Dat moeten nu intact snel voorvallen, want verschillend komt dit menigte te den knel. Zij blijven te woningens woon diegene minder geschikt voordat kip zijn. Daardoor is ie minder gemakkelijk wegens zorg te verlenen, kunnen zij minder wasgoed uit den voeten plusteken is er meer mogelijkheid op vereenzaming. Tegelijkertijd is construeren voordat senioren zowel intact wasgoed omdat diegene senioren woningens nalaten diegene vrijkomen voordat andere groepen te den samenleving. Jou brengt den vloeing op den woningmarkt intact sterk op tempo.’

Bekijk ie raad overheen woon

Verplicht percentage nieuwbouw

Den Raad van Ouderen stelt onder andere voordat wegens gemeenten te verplichten eentje substantieel percentage van den te construeren woningen te oormerken mits ouderenhuisvesting. Voorts moeten er voldoende ruimte komen voordat geclusterd plusteken gemeenschappelijk woon. Dit woonvormen maken ie mogelijk wegens woon plusteken zorg te samenvoegen, van gewichtigheid voordat ouderenhuishoudens met kwetsbare personen, mensen met dementie plusteken migrantenouderen. Zowel schenkkan op dit wijze ie tekort aan verpleeghuiscapaciteit wordt teruggedrongen. Den Raad van Ouderen spreken voorts zowel voordat ie ruimhartiger faciliteren van mantelzorgwoningen.

Bestaande woningen bijstellen

Den Raad vindt ie voorts gewenst bestaande woningen aan te stappen plusteken wijken ouderenvriendelijk te maken. Theo Roes: ‘Maak bestaande woningen geschikt voordat ouderen, want ouderen willen intact graag blijven woon waar zij woon. Zij willen hun sociale netwerk te stand liefhebben, zij zijn ie gewoon zo gewoon plusteken zij zien op tegen alle rompslomp. Daarom is diegene vormverandering van bestaande wijken plusteken woningen nodig. Dat is eentje arbeidsintensief veranderingsproces plusteken maatwerk dat gemeenten, woningcorporaties plusteken projectontwikkelaars samen met ouderen te wijken willen uitvoeren’

Zorg plusteken steun te den wijk

Wegens ouderen passende steun plusteken zorg te kunnen geven vindt den Raad van Ouderen ie gewenst den steun plusteken zorg kleinschalig te organiseren rondom ouderen te den wijk, ie vissersdorp of te woon-zorgcomplexen. Diegene wijksgewijze inrichting van zorg- plusteken dienstverlening kunnen gemeenten, zorgverzekeraars plusteken zorgkantoren regelen, te samenspraak met ouderen plusteken instellingen van professionele dienstverleners.  Den Raad ziet voordat zichzelf dat eentje beperkt veel instellingen (thuiszorg, huisarts, apotheker, fysiotherapie, welzijn) te eentje wijk of vissersdorp intensief samenwerkt plusteken kernteams formeert van hulpverleners rondom (groepen) cliënten. Dit teams verlenen dan den persoonsgerichte, cultuursensitieve plusteken integrale zorg.

Meer oplezen