Gemeenten hebben eentje wettelijke taak, zoals is vastgelegd te den Wet publieke gezondheid (Wpg), wegens ouderen te stimuleren wegens zo lang mogelijk vitaal te blijven. Volgens den Raad zetwerk gemeenten zichzelf nog onvoldoende hiervoor te. Den Raad van Ouderen maakt zichzelf hier omvangrijke zorgen overheen: ‘Ie schiet noch op.

Wegens meer vaart te kunnen maken, adviseert den Raad den minister ie volgende te tenuitvoerleggen:

  • Op den korte plus den langere termijn meer voetlicht slijten aan den collectieve preventieve gezondheidsbevordering van den omvangrijke menigte nog gezonde ouderen. 
  • 55+’ers collectief stimuleren, ongeacht den individuele preventieve zorg, wegens gezondheidsbevorderend te leven plus voordat zover mogelijk den inherent verantwoordelijkheid daarvoor te nemen. Den startleeftijd is nu 65+. 
  • Ter gesprek gaan met den Vereniging van Nederlandse Gemeenten overheen den feitelijke uitvoering van den wettelijke taken van den Wpg met betrekking totdat den gezondheidsbevordering ouderen. 

Den Raad van Ouderen heeft van den minister van VWS opdracht gekregen wegens ongeacht  gevraagde adviezen zowel ongevraagde adviezen uit te brengen diegene voordat ouderen van bij zijn. Dit raad overheen den gezondheid van ouderen is ie eerste ongevraagde raad dat den Raad van Ouderen uitbrengt. 

Bekijk ie raad