Facebooktwitterlinkedinmail

1 maart 2022 – Noch uitgestrekte tegenstellingen, maar ongemak plus fricties ter den dagelijkse optochten zijn vaak den oorzaak van spanningen tussen (groepen) buurtbewoners. Hoe signaleer jouw spanningen ter ene buurt tijdig plus voorkom jouw dat zij escaleren? Movisie beschrijft plus reflecteert op vijf casussen uit den praktijk. Den eerste speelde zichzelf overheen ter ene flat ter Arnhem waarbij psycho-educatie met welslagen worden ingezet.

Te den flat hebben omwonenden overheen ie generaal ja voeling met mekaar. Eén huisbewoner vertoont zonder aanwijsbare verontschuldiging plots wispelturig afwijkend plus broekzak rijrichting. Dit vrouw steelt postbode van den omwonenden, klopt ’s nachts op deuren of staat te luisteren gedurende diegene deuren. Dit leidt totdat angst plus strakheid gedurende den omwonenden op den zuilengang. Watten den omwonenden noch weten, is dat den vrouw diegene overlast veroorzaakt medicijnen slikt tegen psychoses. Wanneer zij dit langdurig vergeet ter te nemen, raakt zij steeds meer ontregeld. Met regelmaat wordt zij daarom opgenomen gedurende ene ggz-instelling. Den omwonenden hebben uiteindelijk hun klachten gemeld gedurende den woningcorporatie. Eén huisbewoner schenken aan dat diegene ‘er aan onderdoor gaat’ plus psychische werkster heeft willen inschakelen. Den woningcorporatie heeft daarom voeling gelegd met den zorg- plus overlastcoördinator van welzijnsorganisatie Rijnstad, Simone Coenen.

Lees de volledige casusbeschrijving in deze pdf

Methode
Den zorg- plus overlastcoördinator zoekt voeling met den behandelaar van den vrouw, Trees greneboom Klonter. Zowel zij trekt zichzelf ie loterijlot van den omwonenden aan. Den professionals stellen voordat wegens den omwonenden meer overheen psychische ziektebeelden te leren (psycho-educatie). Coenen plus Dennenboom Klonter uitvoeren dat samen, zowel nu valt dat noch te ie beroepsprofiel van den behandelaar. Met goedkeuring van zowel den vrouw mits den buurtbewoners, komen den omwonenden gemeenschappelijk. Zij krijgen én den mogelijkheid wegens uit te leggen welk effect ie rijrichting van den vrouw op kip heeft én zij leren meer overheen psychiatrische ziektes. Volgens den professionals wordt hiermee strakheid, angst plus onwetendheid weggenomen. Daarbij is vitaal wegens ie verschil tussen willen plus kunnen uit te leggen, stelt Dennenboom Klonter. ‘Indien iemand noch wil, schenkkan jouw iemand op zijn of haar rijrichting aanspreken. Indien iemand noch verschillend schenkkan, werkt dat noch. Denken bijvoorbeeld aan iemand diegene noch schenkkan varen met ene half bot plus dat jouw van diegene persoon eist wegens kloppend op dat bot te gaan varen. Dat verschil vatten mensen plus is vitaal ter dit setting te benadrukken.’ Ongeacht den psycho-educatie is er zowel nog een-op-eencontact tussen den behandelaar plus ene buurman diegene veel last van den overlast ervaart plus met wie zij meezoekt zoals oplossingen. ‘Dat is noch mijn werkgelegenheid, maar ik schenkkan ie welnu verantwoorden. Onderbrak ie gesprek aan te gaan, voorkom ik zowel dat mijn cliënt terugvalt. Den buurman wil nu wél meewerken aan ene soelaas.’

Den professionals hebben zowel verbinding tussen den organisaties gezocht mits met den huisbewoner plus haar woonomgeving

 Uitkomsten methode
Ie resultaat van den methode is dat den vrouw na opvang minder verschrikt is wegens terug te wenden ter haar woonomgeving én dat ie voeling is hersteld. Den vrouw heeft ook andere medicatie gekregen watten leidt totdat stabiliteit ter haar rijrichting. Den professionals hebben zowel verbinding tussen den organisaties gezocht mits met den huisbewoner plus haar woonomgeving. Dankzij dit casus is er nu ene akkoord tussen den ggz-instelling plus den overlastcoördinator voordat toekomstige, soortgelijke situaties. Wanneer iemand na ene opvang terugkeert zoals den inherent woonhuis, zou den ggz-instelling diegene persoon vragen of ie akkoord is dat er voeling met den omwonenden plus overlastcoördinator wordt gezocht wegens den terugkeer te versoepelen.

Lessen
Wanneer bewoners overlast geoefend om ie rijrichting van buurtbewoners plus zichzelf noch ter staat voelen wegens ginder iets aan te veranderen, schenkkan dit leiden totdat frustraties, angst plus verlies aan sociaal vertrouwen. Uit literatuur weten wij dat den mogelijkheid op ie geoefend van spanningen tussen mensen gedurende overlastgevend rijrichting toeneemt wanneer zij zichzelf onvoldoende gesteund voelen om den gemeente plus andere instanties ter den buurt, zoals den politie, den woningcorporatie plus ie welzijnswerk. Ie is daarom vitaal dat instanties of professionals zichtbaar zijn ter den buurt plus soortgelijke meldingen serieus nemen. Dat is ter dit casus gebeurd. Er is gewerkt aan ie de-escaleren plus wegnemen van (onderhuidse) spanningen plus ie vergroten van ie veiligheidsgevoel om den inzet van psycho-educatie. Zo gingen den professionals actief aan den slag met den zorgen plus angst van den buurtbewoners.

Ene andere methode wegens spanningen te verminderen is ie organiseren van sociaal voeling gestructureerd op ie zichzelf huis ter mekaar kunnen verrijden, waardoor er empathie vormt. Via psycho-educatie vindt dat voeling zijdelings positie; den professionals porties vertellen wegens ie inlevingsvermogen te stimuleren. Dit effect schenkkan zowel wordt gerealiseerd om ervaringsdeskundigen aan ie woord te toestaan.

Overige verbeterpunten
Te dit pdf lees jouw ene uitgebreide weergave van den casus met den verbeterpunten volgens den betrokken professionals. Completeren met ene uitgebreidere spiegeling vanuit den literatuur. Movisie heeft nog viertal andere casussen beschreven. Dit kun jouw oplezen op www.movisie.nl/buurtspanningen.

Overige verbeterpunten
Te dit pdf lees jouw ene uitgebreide weergave van den casus met den verbeterpunten volgens den betrokken professionals. Completeren met ene uitgebreidere spiegeling vanuit den literatuur. Movisie heeft totaal vijf casussen beschreven.

  1. Lees de eerste casus: Met psycho-educatie spanningen verminderen
  2. Lees de tweede casus: Overlast en spanningen in een flat: eerst veiligheid, daarna sociale cohesie
  3. Lees de derde casus: Community building om spanningen te toetsen en te verminderen
  4. Lees de vierde casus: Bewoners werken zelf aan verbetering in de buurt
  5. Lees de vijfde casus: Aanwezig zijn in de buurt helpt 

Waarom plus hoe doet Movisie dit?
Tussen groepen bewoners kunnen spanningen of conflicten wegens verschillende uitgangspunten voortkomen. Bijvoorbeeld mits er ene asielzoekerscentrum ter den wijk komt, mits er windmolens gebouwd wordt of mits iemand ‘afwijkend’ plus overlastgevend rijrichting vertoont. Dit spanningen kunnen uitgroeien totdat hardnekkige tegenstellingen, waarbij groepen mensen noch meer constructief met mekaar kunnen overbrengen. Wij spreken dan van ongewenste polarisatie. Den vraag is watten professionals kunnen uitvoeren wegens spanningen vroegtijdig te signaleren, zorgen dat zij verwijderen plus heruitzending voorkomen. Movisie beschrijft ter 2021 vijf casussen waarin spanningen op plaatselijk niveau voorkomen. Voordat ene casusbeschrijving interviewen den medewerkers van Movisie verschillende betrokken professionals. Dat schenkkan ene sociaal werker zijn, ene medewerker van ene woningbouwcorporatie of den gemeente. Zo komen verschillende perspectieven ter beeld. Diegene ervaringen wordt gekoppeld aan den bestaande (wetenschappelijke) kennis overheen den methode van spanningen.

Put: movisie.nl

Dit bulletin is 28 keer lezen.

Facebooktwitterlinkedinmail