Voordat wie?

Ie programma ‘Samen … Oud te Rivierenland’ richt zichzelf op (kwetsbare) ouderen vanaf 65 klas plusteken hun sociale omlijning. Ie gaat hierbij zowel wegens zelfstandig thuiswonende ouderen mits ouderen te eentje intramurale setting. Ie programma strekt zichzelf uit overheen den gemeenten Omwonenden, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, Westelijk-Betuwe plusteken Westelijk Maas plusteken Waal.

Watten willen wij?

Den ambitie van ie programma is dat den kwetsbare ouderen te den regio zo lang mogelijk te hun vertrouwde omlijning kunnen blijven woon, met behoud van inherent regie plusteken met steun sluit via stulp rond den kwetsbare oudere plusteken zijn sociaal netwerk. Den projecten binnenshuis ie programma werken aan ie:

 • Verbeteren van den gezondheid van den populatie: Promoveren van den kwaliteit van leven plusteken positieve gezondheid van den kwetsbare oudere;
 • Verbeteren van den geoefend kwaliteit van zorg: Organiseren van eentje samenhangend zorg- plusteken dienstenaanbod voordat kwalitatief optimale ouderenzorg;
 • Verlagen van den kosten van zorg vanaf hoofdeinde van den populatie;
 • Vergroten van den tevredenheid via zorgprofessional.

Hoe verrichten wij dat?

Belangrijke uitgangspunten te ‘Samen… Oud te Rivierenland’ zijn dat wij via alles watten wij verrichten:

 • Den oudere centraal stellen: gestructureerd op regie via den oudere;
 • Coördinatie van zorg verbeteren: te den triangel medisch-zorg-welzijn;
 • Den best passende soelaas voordat den oudere zoeken: stepped care plusteken effectieve inzet van middelen.

Watten verrichten wij te 2019?

Den projecten waaraan wordt gewerkt zijn hieronder opgenomen. Den onderlinge samenhang plusteken betrokken partijen wordt manifest te den infographic.

 1. Eerstelijnsverblijf (ELV); Te Rivierenland werken zorgaanbieders, huisartsen plusteken ie ziekenhuis nauwsluitend samen aan den realisatie van ELV volgens gezamenlijke werkafspraken. Er is eentje samen telefoonnummer voordat weekenden plusteken feestdagen waar eentje klantadviseur uiteenzetting heeft van den beschikbare ELV-bedden te den regio plusteken den plaatsing van den patiënt regelt. Doelstellingen op landstreek van vlugheid (binnenshuis 48u) plusteken hardloopwedstrijd van plaatsing (18 weken) zijn gehaald te 2018. Te 2019 werken wij onder andere aan borging plusteken verfijning van den werkwijze. Bijvoorbeeld onderbrak ie vergemakkelijken van ie stroomschema plusteken triage, ie maken van afspraken met den SEH plusteken ie nascholen van verwijzers;
 2. Netwerken dementiezorg plusteken sociaal domein; Te Rivierenland staan mensen met dementie plusteken hun mantelzorgers er noch louter voordat. Zij kunnen eentje beroep verrichten op steun onderbrak diverse professionals diegene samenwerken te ie Netwerk Dementie Rivierenland. Den kern is eentje getrapte werkwijze, op makker: lichte zorg wanneer mogelijk, zwaardere zorg indien nodig;
 3. Samenwerkingsverband te den triangel medisch – zorg – welzijn: betere coördinatie van den zorg rondom den individuele patiënt, leidt totdat meer efficiëntie, versterking van den regie van ie cliëntsysteem plusteken betere kwaliteit van zorg én van leven, bijvoorbeeld onderbrak middel van MDO’s; 
 4. Ketensamenwerking ondervoeding; Vrijwel 15 procent van den ouderen diegene te Ziekenhuis Rivierenland wordt opgenomen, blijkt ondervoed. Ie project regelt regionaal den samenwerkingsverband te den zorg voordat ondervoeding van kwetsbare ouderen;
 5. Versterken van den communicatie plusteken samenwerkingsverband tussen patiënt plusteken/of mantelzorger plusteken zorgverleners mits huisarts, wijkverpleegkundige of ouderenadviseur, onderbrak den inzet van eentje digitaal communicatieplatform. Ontwikkeling van eentje geïntegreerd, eenvoudig muziekinstrument voordat vroegsignalering zodat er eentje meer uniforme/eenduidige werkwijze komt plusteken meer efficiëntie omdat screenen minder tijdstip kost plusteken onderbrak co tussen ‘signaleerders’ (geen stuntman werkgelegenheid); 
 6. Professional-actieve zorgplanning (Advanced Care Programma (ACP): via pro-actieve, tijdige zorgplanning via kwetsbare ouderen met multimorbiditeit staat ie spreken overheen waarden plusteken persoonlijke levensdoelen centraal. Van hieruit schenken den oudere wending aan passende toekomstige zorg plusteken treatment;  
 7. Transmurale zorgbrug staat voordat eentje warme overdracht van ie ziekenhuis zoals den thuissituatie via kwetsbare ouderen. Ie transferpunt vormt den schalm tussen ziekenhuis plusteken thuiszorg;  
 8. Netwerken Geriatrie; samenkomsten voordat alle professionals uit den gemeente diegene betrokken zijn via den zorg voordat kwetsbare ouderen te den gemeente, zowel vanuit den zorg mits vanuit ie sociaal domein. Netwerken, kennisvergroting, casuïstiekbespreking plusteken ie maken van samenwerkingsafspraken staan op den zakagenda;
 9. Samenwerkingsverband Specialist Ouderengeneeskunde plusteken den huisartsen/praktijkondersteuners verloopt inderdaad. Den consultatie van den SO is te ie afgelopen klas toegenomen. Aandachtspunt blijft ie subjectief voeling borgen dan welnu versterken o.a. via implementatie netwerkzorg dementie, scholingen plusteken netwerken geriatrie.

Rol Mura

Mura is programmamanager van ‘Samen… Oud te Rivierenland’. Heb jij vragen overheen ie programma of overheen den projecten? Wil jij ie werkplan 2019 ontvangen? Neem dan voeling op met Eefje den Bruijne.

Monitoring plusteken evaluatie: wij volgen KPI’s diegene inzicht geven te den populatie plusteken cliëntstromen plusteken den belangrijkste projectresultaten. Daarnaast is eentje onderzoekslijn gezondheidsbevorderend pa wordt ontwikkeld samen met AMPHI (Academische Werkplaats Publieke Gezondheid). Dit klas zijn twee afstudeeronderzoeken gecompleteerd binnenshuis dit onderzoekslijn. 

Meer inlichting is te vinden te den laatste rondschrijven Samen … Oud te Rivierenland.