Den NZa heeft op 8 sprokkelmaand 2022 eentje nieuwe beleidsregel, nadere voorschrift plus prestatie- plus tariefbeschikking vastgesteld. Hierin is onder andere uitgewerkt welke voorwaarden er geldt honingbij gewoonte van den meerkostenprestatie. Den nieuwe meerkostenprestatie vermag hoewel vanaf 1 januari 2022 wordt tweedehands.

Kosten diegene noch op andere wijze gedeclareerd kunnen wordt

Zorgaanbieders kunnen met dit prestatie meerkosten declareren diegene bijvoorbeeld zinsverbanden met reserve persoonlijke beschermingsmiddelen, coronazorg aan patiënten te ziekenhuizen, den inhuur van reserve personeel wegens zorg te continueren honingbij reserve schel ziekteverzuim veroorzaakt doorheen corona, of ie organiseren van eentje nieuwe vaccinatieronde. Maar zowel vermag sprake zijn van meerkosten diegene spelen omdat zorgaanbieders beddencapaciteit vacant willen vasthouden wegens plotselinge stijgingen van ie veel opnamen op te kunnen vangen. Ie gaat steevast wegens kosten diegene noch op andere wijze kunnen wordt gedeclareerd.

Den meerkostenprestatie 2022 is primair eentje algemene betaaltitel. Zorgverzekeraars plus zorgaanbieders spreken vervolgens met elkander be welke kosten metterdaad voordat vergoeding te aanmerking komen plus tegen welk bedrag. Zij leggen dit afspraken schriftelijk vast.

Geen continuïteitsbijdrage meer

Te 2020 plus 2021 gold ongeacht den meerkostenprestatie eentje prestatie ‘continuïteitsbijdrage’. Kuipers heeft priv dit prestatie noch te verlengen. Met name te ie eerste klas van den coronapandemie is dit prestatie van significatie geweest. Te ie derde pandemiejaar is er volgens den minister noch langer urgentie wegens den continuïteitbijdrage te toestaan voortbestaan.

Ingevolge: Nationale Zorggids