Dit spel helpt je om met elkaar in gesprek te gaan over het omgaan met complexe zorgsituaties en onvrijwillige zorg. Je staat even stil bij hoe jij en je collega’s hier over denken. Samen kom je er achter wat de Wet zorg en dwang betekent voor de zorg aan de cliënt én voor jou als medewerker. Je kunt het spelen in elke organisatie voor verzorging of verpleging of waar zorg wordt verleend aan mensen met een verstandelijke beperking. Je speelt het in tweetallen of groepsverband. 

Wat zit er in het spel?

  • Toelichting en spelinstructies
  • Praktijkkaartjes
  • Kenniskaartjes
  • Vier oefencasussen

Hoe werk het?

  1. Kies een oefencasus of praktijkvoorbeeld
  2. Sta stil bij het vervolg. Vind je dit lastig? Pak dan de kenniskaartjes erbij
  3. Sluit af met een korte evaluatie

Ook ‘Sta even stil bij zorg en dwang’ spelen met jouw team?

Download het praktijkspel