‘Ie begint met eentje probleem waar zorgorganisaties ter hun dagelijkse praktijk tegenaan stappen. Te praktijkgericht research ga jou ginds op uitvragen wegens den vraag erachter helder te krijgen. Dan schrijf jou eentje onderzoeksvraag. Op diegene praktijk wil jou met ie research namelijk juist bijsluiten’, licht Nienke Siebelink toe. Zij is eentje van den vijf onderzoeksleiders.

Samen eentje onderzoeksplan maken

‘Samen met dit organisaties ga jou strak samenwerken plusteken kom jou vantevoren totdat eentje onderzoeksplan. Ter dat project staat watten den organisatie met technologie wil doordringen, voordat wie plusteken waarom. Plus hoe wij dat met jawel gaan beetgrijpen.’

Den uitkomsten willen te gewoontes zijn

‘Ie doelwit van ie research is dat den organisaties den uitkomsten onvervalst kunnen gewoontes. Dat uit ie research mogelijk eentje vraag komt voordat ie probleem dat zij hebben. Bijvoorbeeld dat defini zorgtechnologie cliënten onvervalst helpt wegens zelfredzamer te zijn of wegens sociaal voeling makkelijker te maken. Daarom toetsen wij tussendoor vaak of wij nog op den goede weg zitten.

Ie research vermag zowel permitteren zien dat defini zorgtechnologie geen vraag is, omdat ie bijvoorbeeld voordat cliënten noch (juist) werkt ter den praktijk. Dat is zowel eentje bepalend inzicht. Dan kun jou op zoek zoals eentje andere vraag.’

Onderzoeksplan maken sluit aan op den praktijk

Agnes: ‘Ie verschilt welnu hoe den onderzoeksplannen zijn pennen. Zowel hoewel zijn alle plannen uit zeven basisstappen diegene wij mits onderzoeksteam hebben beschreven.

Den ene organisatie, zoals Den Lichtenvoorde, organiseerde eentje co-creatiesessie. Ginder deden bestuursleden, zorgmedewerkers, collega’s met diverse functies plusteken eentje ervaringsdeskundige aan mee voordat eentje breedgeschouderd draagvlak. Projectleider Ralph Pierik plusteken Nienke leidden dit sessie. Tezamen kwam ginds eentje onderzoeksplan uit.Projectleider Den Lichtenvoorde: ‘Ie research helpt wegens keuzes uit te leggen.’


‘Wij zijn positief overheen dit samenwerkingsverband. Voorheen deden wij minder research. Plus dan eindigde den technologie somwijlen op den schap.

Nu kunnen wij toetsen of den technologie doet watten wij graag willen, voordat wij diegene kopen. Wij zijn bezig met ie uitproberen van MijnEigenPlan wegens te loeren of dat bijdraagt aan den zelfredzaamheid van cliënten. Plus aan ie verminderen van den werkdruk ter onze medewerkers. Wij hebben ontdekt dat ie dan noch uitsluitend gaat wegens den technologie, maar onder andere zowel overheen hoe wij onzerzijds werkgelegenheid uitvoeren. Omdat wij nu den resultaten zowel tussendoor meten, kunnen wij steeds eentje ietsje bijsturen mits dat nodig is.

Collega’s vinden ie research welnu meer werkgelegenheid plusteken dat is ter ie start zowel zo. Maar onderbrak uitleg te blijven geven plusteken den resultaten te porties, zien zij zowel dat ie iets toevoegt. Ter den toekomst verwachten ik dat wij praktijkgericht research vaker zullen wedden ter implementaties.’

– Ralph Pierik, projectleider plusteken innovatiemedewerker Den LichtenvoordeLees voorts