1. Rol van ouderen hierbinnen ie netwerk?

‘Den 15 ouderen diegene tijdens ie netwerk betrokken zijn, komen van verschillende gemeenten uit Zuidwest-Nederland. Ene tal van hoen is reeds sinds ie eerste uur erop betrokken, van meer dan tien schooljaar geleden. Mits forum (hierbinnen ie netwerk) vertegenwoordigen zij den stem van den ouderen. Dit uitrichten zij domeinoverstijgend, noch enig zorg, maar zowel welzijn plusteken woon horen daarbij. Watten zij uitrichten is inzicht geven ter den leefwereld van ouderen, ie perspectief van den ouderen. Raad overheen den randvoorwaarden waaraan eentje ouderenproject moeten voldoet, wil ie den doelgroep zowel aanspreken. Zo wilden zij graag dat den naam veranderde van eentje project, zij wilden ie woord ‘ouderen’ verruilen voordat ‘senioren’ ter den projecttitel. Ene subtiel verschil misschien, maar eentje woord vermag reeds ie verschil maken of iets aanspreekt of noch.

Zo minus mogelijk barrières

Plusteken mits jij wilt dat ouderen zichzelf permitteren horen, dan moeten jij zo minus mogelijk barrières opwerpen. Maak eentje oudere bijvoorbeeld gespreksleider wanneer jij met ouderen ter gesprek gaat, wasgoed hun raadgeving, zodat zij zichzelf makkelijker uitspreken. Uiteindelijk gaat ie wegens hoen. Ouderen pikken ie, terecht, zowel noch meer mits er overheen hoen wordt gepraat ter positie van mét hoen. Dat is noch meer van dit tijdstip.’

2. Watten is ie bij van eentje regionaal netwerk?

‘ Wij verbinden partijen plusteken domeinen aan elkander diegene noch immer vanzelf aan dezelfde tafel komen. Plusteken wij werken met professionals vanuit ie ervaringsperspectief van den ouderen. Hierbinnen onze regio steken wij onze voelhorens uit. Want ter Rotterdam voorvallen andere waar dan ter Zeeland. Zonder eentje regionaal netwerk zullen zij dit noch van elkander weten, plusteken hun kennis plusteken ervaring minder makkelijk kunnen porties. Watten wij zowel uitrichten is regelmatig werkconferenties organiseren overheen actuele onderwerpen. Plusteken wij participeren ter opleidingen, zoals fysiotherapie plusteken verpleegkunde. Zodat den professionals van den toekomst, ervaring krijgen met ie perspectief van den ouderen plusteken dus huis toegerust zijn wegens (zorg)behandelingen toe te voetstappen.

Wij uitbouwen samen met andere partijen zowel concrete projecten, nu bijvoorbeeld op ie landstreek van mantelzorgondersteuning van mensen met dementie. Wij faciliteren ie gesprek, brengen partijen tijdens elkander plusteken ondersteunen zowel tijdens ie schrijven van eentje petitie waarbij wij ie uitgangspunt voortduren: niets overheen ouderen zonder ouderen.”

 

3. Methodes plusteken tools: waarom zijn dit bepalend?

Jij hebt ter vorige functies zowel meegewerkt aan methoden zoals den Analysetool Volledig Werken plusteken Prettig Oud ter inherent buurt. Watten is volgens jou den toegevoegde waarde van dit producten?

Mits wetenschappelijk vorser zag ik vaak dat collega’s vanuit ie wetenschappelijk perspectief bleven denken plusteken onvoldoende den verbinding legden met ie onderwijs plusteken den praktijk. Mijn missie is immer geweest, zowel waarna ik nog op den universiteit werkte, wegens eentje compositie te slaan tussen wetenschap, research plusteken den praktijk. Na mijn promotieonderzoek zoals den integrale wijkaanpak ‘Even Wijken’ wilde ik meewerken aan ie uitbouwen van interventies (tools) diegene nog meer toegepast van innerlijk zijn. Instrumenten diegene mensen ter den praktijk promoten plusteken ondersteunen tijdens hun professioneel handelen. Zowel den analysetool, diegene zichzelf richtte zichzelf op professionals werkzaam ter den wijk plusteken ‘Prettig Oud ter Inherent Buurt’ is samen met Els Hofman van Movisie pennen vanuit ie perspectief van den doelgroep. Den samenwerkingsverband met Movisie/Beteroud zetwerk wij den komende jaren dan zowel voort.

Perspectief van ouderen essentieel

Ik vind ie perspectief van ouderen essentieel ter methodiekontwikkeling. Ter mijn proefschrift staan zowel den brieven diegene ouderen mij stuurden lopend mijn research. Dat vind ik ie mooiste watten er is: dat anderen, ter dit geval ouderen, jij eentje inkijkje toekennen ter hun wereld, dat ontroert mij. Dat had ik mits puber reeds, waarna ik samen met eentje vriendin eentje oudere lady helemaal voorovergebogen den straat zag oversteken. Ie raakt mij. Plusteken tegengesteld zowel: den levensvreugde plusteken vitaliteit van ouderen”

 

5. Plannen plusteken ambities voordat den komende jaren

Watten ik graag zullen willen is den menigte ouderen diegene tijdens ie netwerk betrokken is, meer verscheiden van samenvoeging maken. Ie liefst uit alle liggen van den populatie. Ik mis bijvoorbeeld ouderen met eentje Turkse of Marokkaanse afkomst, terwijl diegene eentje hele volwassene menigte ouderen ter eentje stad mits Rotterdam vertegenwoordigen. Daarnaast zoek ik zoals nieuwe vormen van participatie, dat is dan weliswaar den vorser ter mij. Zowel intergenerationeel, omdat ouderen geïnspireerd wordt ingevolge den energie van jongeren, plusteken zij zichzelf bewust wordt van den leefwereld van ouderen.

Samen uitrichten

Want ik religie intact hevig ter ie samen uitrichten. Ene methodiek mits ‘Even Wijken’ kenmerkt dat zowel: hoe bereik jij gezamenlijke doelen afgestemd op den behoefte van den doelgroep? Datzelfde geldt voordat ie onderwijs: eentje prachtige vorming werkt enig mits studenten meedenken plusteken meespelen. Na den zomer zijn mijn ‘honderdtal’ dagen voorbij plusteken dan defini wij tezamen watten onze visie plusteken missie moeten zijn voordat den komende jaren. Verbinden is den sterkte van ie netwerk plusteken daarnaast beschikt ie overheen intact veel kennis. Zo beantwoorden vrouwen plusteken ouderen rechtstreeks elkaars vragen. Ene vraag van eentje oudere overheen ie verschil tussen palliatieve sedatie plusteken euthanasie worden beantwoord ingevolge ie rector huisartsgeneeskunde van ie Erasmus Medisch Centrum. Dat gegeven wil ik den komende jaren sterker toepassen. Maar ie netwerk valt of staat met den mensen diegene er inhoud aan geven. Zij defini uiteindelijk ie welslagen.” 

Samenwerkingspartijen den komende jaren?

‘Met partijen op ie vlak van welzijn plusteken woon zullen ik meer willen samenwerken. Vooral dat laatste wordt den komende jaren steeds belangrijker. Collectieve woonzorgvormen mislukken vaak wegens den ingewikkelde regelgeving, terwijl den behoefte daaraan enig maar zullen toenemen wegens den sluiting van verpleeghuizen plusteken den (noodwendigheid)behoefte wegens langer thuis te blijven woon. Jij kunt den domeinen zorg, woon plusteken welzijn noch meer geïsoleerd van elkander zien. Welzijn is misschien nog welnu belangrijker dan zorg.

Ter den wetenschap bestaat zulk mits den disability paradox, ondanks reeds jij beperkingen op gezondheidsvlak kun jij gelukkig zijn. Van buitenaf lijkt ie dan nep den kwaliteit van leven verachtelijk is, maar zo geoefend mensen ie zelf noch. Ofwel den lichamelijke toestand van mensen is noch immer defini voordat den gelukservaring. Diegene integrale invalshoek is cruciaal den komende jaren, verschillend versnippert den zorg enig maar meer.”

 

Overheen Genero

GENERO  is realisatie uit ie Vaderlands Programma Ouderenzorg (NPO). Ter totaal werden vanuit den betrokken Universitair Medische Centra acht regionale netwerken opgericht. Met mits mikpunt regionale ervaringen samen te brengen plusteken te porties, maar nog belangrijker: den stem van den ouderen te permitteren horen, bijvoorbeeld ter den vorm van raadgeving. Den drietal thema’s waar GENERO zichzelf op richt zijn: preventie, goede zorg thuis plusteken ter den wijk plusteken coördinatie tussen zorg, welzijn plusteken woon. Den ouderen uit ie netwerk komen onder andere uit Rotterdam plusteken omstreken, maar zowel Zeeland, den Zuid-Hollandse eilanden plusteken Westelijk- plusteken Midden Brabant. Ene vitaal landstreek. Van den acht netwerken zijn, na ie afsluiten van ie NPO ter 2016, nog drietal overheen waaronder GENERO dat ter 2018 haar tienjarig bestaat vierde.

Meer kennisoverdracht