Help mee: vul den digitale vragenlijst ter

Op den webstek van Waardigheid plusteken trots kunt u den vragenlijst invulling.

Den raadpleging is primair gestructureerd op beleids- plusteken kwaliteitsmedewerkers plusteken chauffeurs ter den ouderenzorg. Zowel branche- plusteken beroepsverenigingen wordt benaderd. Den vragenlijst staat open voordat iedereen. 

Vul vragenlijst in

 

Dialoognota Vader wordt 2020-2040

Lees de Dialoognota Ouder worden

 

Den focus van dit nota ligt op vader wordt plusteken ouderenzorg ter den wijk plusteken verpleegtehuis. Dus op watten den oudere zelf vermag plusteken doet ter den inherent omstreken of zorgomgeving. Dat betekent dat den netwerkzorg rondom ouderen, met den huisarts welnu wordt meegenomen ter dit vertelsel, maar bijvoorbeeld den medisch specialistische zorg noch.

Spijskaart beleidsopties

Dit document is geen visie van ie regering. Ie is zowel geen visie van ie ministerie van VWS. Ie inhouden zelfs geen standpunten plusteken er wordt geen keuzes vervaardigd. Dit document is ene ‘spijskaart’ van maatregelen diegene tijdens kunnen dragen aan den kwaliteit, toegankelijkheid plusteken/of betaalbaarheid. Ie document inhouden zowel noch enig maar maatregelen waarover wij geestdriftig wordt; ie document inhouden zowel ene veel pijnlijke maatregelen. Wellicht zijn zowel zulke maatregelen nodig wegens den zorg voordat ouderen zowel ter den toekomst te kunnen blijven bieden.

Samenspraak

Totdat medio maart willen wij met u ter samenspraak. Watten is er nodig? Watten is urgent? Watten moeten ter ieder geval geregeld wordt? Watten wordt ter den aangeboden beleidsopties nog gemist? Waar willen wij par? Uw kunt uw input ter elk geval geven via den vragenlijst hieronder. Te maart ronden wij ie document overheen, zodat ie input schenken voordat den vorming van ie Regeerakkoord van ene volgend regering.

Na ie voltooien willen wij den gesprekken met u vervolgen wegens samen totdat den goede uitwerking van ene beleidsagenda te komen. Den toekomstige zorg van ouderen is namelijk noch enig ene verantwoordelijkheid van den Rijksoverheid; daarheen heeft iedereen ene rol ter.

Meer kennisgeving