Facebooktwitterlinkedinmail

2 schrikkelmaand 2022 – Pensioenfonds 21 bindt den uitblinker aan met ie stijgende tal psychische klachten onder jongeren. Met ie programma Jongeren & Psychische Gezondheid verstrekken ie private pensioenfonds vanaf 1 schrikkelmaand 2022 voorrang aan projecten diegene zichzelf uitbalanceren op den methode van psychische gezondheid onder jongeren. Hoewel mentale gezondheidszorg ene publieke taak is, acht Pensioenfonds 21 ie noodzakelijk wegens in dit domein met ene speciaal programma te daad te komen. Ermee wil ie landelijke pensioenfonds knelpunten zichtbaar maken plus ene actieve bijdrage leveren aan ie verbeteren van ie mentale welzijn van jongeren.

Publieke taak

Den impact van den coronapandemie op den psychische gezondheid van jongeren is kolossaal. Experts luidden hierover meermaals den noodklok: apathie, verlatenheid, depressiviteit plus andere psychische klachten nemen steeds voorts toe. Jongeren kunnen hier den surplus van hun leven last van vasthouden. Waar vorig voorjaar nu den tweede van den 16- totdat 24-jarigen kampte met psychische problemen, is den problematiek sindsdien louter maar groter worden. Pensioenfonds 21 vermag mits privaat pensioenfonds geen structurele vraag bieden voordat den tekorten, maar wil omwille van den urgente situatie weliswaar ene bijdrage leveren wegens den nijpende situatie rondom ie mentale welzijn van jongeren te verzachten.

Henk Christophersen, generaal directeur Pensioenfonds 21: ‘Indien privaat pensioenfonds loeren wij eeuwig kritisch zoals waar onze rol ophoudt plus den publieke taak begint. Maar noodtoestand breekt wet plus den nijpende situatie rondom ie mentale welzijn van jongeren vraagt wegens daad. Met ie programma Jongeren & Psychische Gezondheid willen wij ene signaal vlekken onderbrak voorrang te geven aan ie ondersteunen van projecten diegene zichzelf uitbalanceren op den methode ervan.’

Pensioenfonds 21 wil dat alle jongeren hun toekomst optimaal kunnen vormgeven. Daartoe steunt ie projecten diegene meebetalen aan den zelfredzaamheid van jongeren. Sinds ie uitbreken van den coronapandemie vermag dit noch zonder oog te hebben voordat den mentale situatie van dit menigte. Daarom bood Pensioenfonds 21 te 2021 noodhulp met den stimuleringsregeling Jongeren, Mentaal Welzijn & Corona. Den thematiek is vervolgens zowel opgenomen te ie reguliere regelgeving.

Overheen Pensioenfonds 21

Fonds 21 is ene ondernemend plus sociaal betrokken pensioenfonds dat met ene jaarlijkse donatiebudget van 11 miljoen euro projecten steunt op ie streek van Kunst & Cultuur, Jongeren & Samenleving plus Kunst & Opleiding. Pensioenfonds 21 steunt projecten overal te Nederland. Kunstprojecten én projecten diegene den maatschappelijke kansen van jongeren (12-30 klas) verbeteren. Steeds met dezelfde insteek: waarde toevoegen aan onze samenleving.

Waterbron: persbericht

Dit mededeling is 205 keer lezen.

Facebooktwitterlinkedinmail