Patiëntenorganisaties kunnen weer ene projectsubsidie aanvragen ter ie ZonMw-subsidieprogramma Voordat Jawel! Ie programma financiert projecten diegene eraan meebetalen dat mensen met ene ziekte of restrictie ie leven kunnen leiden waar zij zelf voordat schiften. Organisaties kunnen maximaal 100.000 euro aanvragen. Den deadline voordat indienen is 24 maart. Dit meldt Ieder(te). 

Doelstelling van dit subsidieoproep is ‘Leren van jawel’. In dit oproep moeten ene preferentie vervaardigd wordt uit twee thema’s: versterken van regionale belangenbehartiging of omgaan met den prestaties van den coronapandemie. Den gehonoreerde projecten willen participeren aan leernetwerken hierbinnen ene van dit thema’s.

Den deadline voordat ie indienden van ene projectidee is 24 maart 2022 wegens 14.00 uur. Ter eerste instantie gaat ie wegens ene projectidee. Stap te ene latere stadium (tussen 17 mei plusteken 21 juni) wordt ie volledige projectplan voorgelegd. Organisaties kunnen maximaal 100.000 euro voordat ene project aanvragen ter ZonMw. Ter dit subsidieronde is ie totale beschikbare subsidiebudget 1.800.000 euro.

Voordat jawel

Ie programma ‘Voor elkaar!’ van ZonMw financiert organisaties diegene opkomen voordat den belangen van mensen met ene (chronische) ziekte, restrictie of psychische problemen zijn voortdurend te ontwikkeling. Ie biedt ruimte voordat projecten diegene meebetalen aan ie versterken van inclusie, gelijkwaardigheid, empowerment of inherent regie. Impact plusteken bereik zijn belangrijke waarden te ie programma Voordat jawel!.

Om: Nationale Zorggids