Te den brief schrijft den Patiëntenfederatie dat mensen willen kunnen rekenen op passende zorg plus sponsoring. Ie maakt daarbij noch uit of zij thuis of te ene verpleegtehuis woon. Ie gaat dan wegens ouderen, maar zowel wegens andere mensen diegene te ene verpleegtehuis woon, bijvoorbeeld tijdens mensen met niet-aangeboren hersenletsel of ene dwarslaesie. Ingevolge hun zeggenschap plus medezeggenschap te geven overheen kwaliteit, is betere plus meer passende zorg te leveren.

Kwaliteit

“Welke keuzes zorgprofessionals/zorgmanagers zowel maken overheen den kwaliteit van zorg plus sponsoring te verpleeghuizen, voorop moeten staan dat men kijkt zoals watten bewoners willen plus nodig hebben”, stelt den Patiëntenfederatie. Ie is daarbij relevant dat mensen zichzelf thuis voelen te den verpleeghuizen, plus noch te log. Daarom is ie nodig wegens zowel wasgoed te loeren zoals den hoeveelheid personeel te ene stulp. Ie is volgens den federatie onwenselijk wegens zomaar te besluiten dat jouw dezelfde zorg zowel met minder personeel kunt leveren, zonder dat verhelderend is of den kwaliteit van zorg gewaarborgd is.

Passende zorg

Den overheid moeten verhelderend declareren watten zij verstaat onder – kwaliteit van – passende zorg. Mensen willen weten waar zij aan toe zijn. Daarbij is ie relevant wegens den bewoners tijdens den kwaliteitsnormen te betrekken. “Ie gaat namelijk wegens kip.”

Digitalisering

Den Patiëntenfederatie schrijft aan den Ruimte dat digitalisering van plus te den zorg ene rol schenkkan spelen. Mensen kunnen ingevolge digitale oplossingen langer thuis blijven woon. Maar zowel dan is ie nodig dat den gebruikers steeds weten dat er zorg plus sponsoring nabij is. Denken daarbij bijvoorbeeld te den vorm van ene vast netwerk.