In de brieven benoemt directeur Dianda Veldman een aantal thema’s waarover de federatie graag met de bewindslieden meedenkt en in gesprek gaat. Zaken zoals langer thuis kunnen wonen, Samen Beslissen, invoering van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s), de juiste zorg op de juiste plek, preventie om uitval door ziekte of verergering van ziekte te voorkomen en passende zorg die uitgaat van wat de patiënt nodig heeft en wil – zoals digitale zorg waar dat kan.

Tegelijk vraagt de Patiëntenfederatie om ruimhartiger financiering van de patiëntenbeweging. De zorg vraagt steeds meer ervaringsdeskundigheid van de patiëntenbeweging, maar die vraag neemt zo hard toe dat de grenzen van wat de beweging kan bieden in zicht komen. Daarom is meer financiële armslag nodig, aldus Veldman.

Recht op digitale zorg

In de brieven aan Kuipers, Helder en Van Ooijen stelt de Patiëntenfederatie – opnieuw – samen met Zorgverzekeraars Nederland te pleiten voor een wettelijk recht op digitale zorg als onderdeel van hybride zorg: digitaal waar het kan, fysiek waar het moet. Waar zorg met behulp van digitale middelen zoals consulten en monitoring op afstand geboden kan worden, is het onnodig duur dit binnen de muren van het ziekenhuis te doen. Bovendien ontlast zorg thuis de zorginstelling en is het beter voor patiënt en arts.

Het coalitieakkoord benoemt ook het belang van gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgverlener en tussen zorgverleners onderling. De Patëntenfederatie noemt het verheugend om te lezen dat het ook
vertrouwen heeft in het nut van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). 2022 moet het jaar worden waarin deze PGO’s daadwerkelijk op grotre schaal gebruikt kunen worden. Zo zijn er al 4.000 zorgaanbieders die op een PGO kunnen aansluiten.

Regierol in gegevensuitwisseling

Rond gegevensuitwisseling tussen zorgverleners verwacht de federatie een regierol van VWS. Er ligt een grote opgave en de verandering komt niet vanzelf, aldus de Patiëntenfederatie. Die regierol moet onder meer tot uiting komen in de Wegiz, de wet die bepaalt hoe en wanneer digitale gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders verplicht wordt.

Openingsmanifestatie 2022

Wilt u op 09 mei 2022 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.