Patiënten met ongeneeslijke kanker willen heldere maar zowel empathische gesprekken met hun oncoloog. Directief plusteken vaag taalgebruik geoefend zij mits schadelijk. Dit blijkt uit ene studie van Universiteit Leiden plusteken ie Nivel. Ie research maakt manifest dat communicatie met ene patiënt met kanker schadelijk vermag zijn op verschillende domeinen: ie geven van kennisoverdracht, ie doorspreken van ene verwachting, besluitvorming overheen ene treatment plusteken (ene schaarste aan) empathie. Dit meldt Nivel. 

Ie geven van kennisoverdracht zonder voetlicht te hebben voordat den emotionele impact, of zonder tijdstip te voorbehouden wegens den kennisoverdracht te verwerkt vermag schadelijk zijn, televisiekanaal mits ie gewoonte van vaktaal plusteken vage beloftes. Ter positie van “Ik zou u opbellen” te zeggen tegen ene patiënt vermag ene medicus bijvoorbeeld huis zeggen: “Ik zou u ochtend tussen 4 plusteken 5 opbellen, zodra ik ie heb besproken met ie team.” Dan krijgt den patiënt onmiddellijk ene schatting wanneer dit zou plaatsvinden.

Verschillende meningen overheen schadelijkheid van communicatie rondom prognoses

Patiënten verschillen van zienswijze overheen den vraag of ene medicus zowel ter ene vroegtijdig stadium van den ziekte moeten zeggen dat schiften wegens jou noch te toestaan verzorgen – bijvoorbeeld met ene chemokuur – zowel ene optie is: 49 procent vindt dit schadelijk terwijl 44 procent ie verzwijgen van dit optie zo schadelijk vindt. Zowel overheen klikken overheen den verwachting wordt verschillend gedacht. Ruwweg den tweede van den patiënten vindt ie onwenselijk dat ene medicus te expliciet benoemt watten den verwachting is. Den andere tweede vindt dat zo wenselijk, omdat ie verschillend wollig is waar zij staan. Ter dit situaties is ie voordat artsen dan zowel raadzaam vooraf te checken ter hoeverre den patiënt hierover wil praten.

Empathie voorbinden plusteken vermijding van directief taalgebruik cruciaal

Den meeste patiënten zijn ie er overheen ooit dat te directief zijn ter ie besluitvormingsproces mogelijk schadelijk is. Indien mogelijk willen patiënten graag van hun medicus horen of er nog alternatieven zijn plusteken watten den voor- plusteken nadelen daarvan zijn. Patiënten zijn verdeeld overheen wie ie laatste woord moeten hebben overheen den voorkeur van den treatment. Sommigen willen samen den besluit nemen, anderen willen dat vooral zelf verrichten. Vragen zoals den voorliefde van den patiënt wegens den medicus vermag hier promoten. Ie negeren van emoties, noch luisteren zoals den patiënt, voortijdige kalmering plusteken den patiënt noch zien mits persoon vermag iedereen schadelijk zijn.

Wegens: Nationale Zorggids
Put: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/patienten-met-kanker-willen-een-empathische-arts-en-geen-vage-beloften, geraadpleegd op 2-3-2022