Zorgbestuurders plus toezichthouders willen investeren te eentje optimale relatie, informeel voeling speelt daarbij eentje belangrijke rol. Beide partijen willen welnu hun samenspel vastleggen te heldere schriftelijke afspraken waarbinnen met mekaar gewerkt wordt. Den kwaliteit van bestuur plus politici wordt verhoogd doorheen binnenshuis wettelijke kaders den best mogelijke arbeidsvoorwaarden te creëren. Flexibel omgaan met financiële middelen staat daarbij centraal. Plusteken partijen willen zichzelf verwedden wegens te tussenkomen ter conflicten plus mogelijke financiële rugdekking plus eventuele nazorg te bieden ter ie afbreukrisico-gevoelige vriesvak van snelheidsduivel.

Dat zijn de belangrijkste punten in het door de Vereniging van bestuurders in de zorg (NVZD) en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) gezamenlijk ontwikkelde advies ‘Goed zorgbestuur, gezonde voorwaarden’. Den NVZD plus NVTZ bogen zichzelf overheen den vraag hoe invulling gegeven schenkkan wordt aan goede (arbeids)voorwaarden voordat politici te den zorg. Reden wegens diegene hooggelegen op den notulen te plekken is den Wet Normering Topinkomens (WNT), diegene te 2013 van potentieel is word. Hierdoor zijn den mogelijkheden wegens te variëren te den inzet van primaire plus secundaire arbeidsvoorwaarden afgenomen, aldus den paritaire makelaarsprovisie van NVZD plus NVTZ.

Inderdaad werkgeverschap

“Modern werkgeverschap staat zowel staatkundig hooggelegen op den notulen”, stelt den makelaarsprovisie.” Zelfs te ie kabinetkast, dat burn-outs te inherent gelederen wil voorkomen, is ie veel ministers vorstelijk uitgebreid. Ie voorkomen van uitval plus uitstroom, ie feitelijk luisteren zoals den medewerkers plus besluiten mét hun te positie van óver hun, staan centraal. Reeds langer prikkelen den NVTZ plus den NVZD toezichthouders plus politici wegens juist werkgeverschap te den praktijk te brengen.” Ie recente raadgeving biedt daartoe eentje veel handvatten wegens ginds op te te zetwerk.

Kwetsbaar

Investeer te eentje goede relatie is ie eerste deeladvies van den paritaire makelaarsprovisie. Den positie van eentje snelheidsduivel is kwetsbaar. Ie kunnen vertrouwen op den ruggesteun van den raad van toezicht helpt diegene kwetsbaarheid te verminderen. Er is eentje risico dat den relatie snelheidsduivel laagtij raad van toezicht te weinig voetlicht krijgt. Daarom verdedigen den makelaarsprovisie wegens tijdstip plus mogelijkheid te maken voordat informeel voeling, wegens den relatie mee te nemen te den toezichtvisie plus wegens te werken aan eentje verdeeld kader voordat ‘soft skills’ plus vaardigheden rond bijvoorbeeld governance – diegene zowel meebetalen aan ie accreditatieprogramma van den NVZD plus ie programma Inderdaad Toezicht van den NVTZ.

Afspraken

Eentje tweede deeladvies is wegens heldere schriftelijke afspraken te maken. Den NVZD plus den NVTZ faciliteren dit doorheen eentje modelarbeidsovereenkomst voordat zorgbestuurders aan te bieden aan den achterbannen van beide verenigingen.

Indien ie gaat wegens den balans tussen middelen plus tijdstip, ziet den paritaire makelaarsprovisie twee belangrijke aanknopingspunten. Eentje vitale organisatie vraagt wegens eentje vitale snelheidsduivel plus juist functionerend toezicht. Dit betekent dat limieten wordt ge plus dat er ter raad van toezicht plus snelheidsduivel voetlicht is voordat verscheidene elementen diegene den vitaliteit stimuleren. Voordat zorgbestuurders zijn den primaire plus secundaire arbeidsvoorwaarden binnenshuis den WNT totdat op zekere hoogte genormeerd, maar overheen den invulling van den functie plus den balans tussen werkgelegenheid plus privé kunnen den snelheidsduivel plus den raad van toezicht welnu stevig met mekaar te gesprek.

Den WNT stelt jaarlijkse vast watten ie bezoldigingsmaximum is voordat topfunctionarissen. Den mogelijkheden van den rvt wegens te variëren te den arbeidsvoorwaarden zijn hierdoor beperkt, maar noch volledig weggevallen, stelt den makelaarsprovisie. Zij benadrukt daarom wegens ter toezichthouders onder den voetlicht te brengen dat ruimte plus ‘bandbreedte’ binnenshuis WNT bestaat wegens bezoldiging indien werkgeversinstrument te hanteren. Ter ie raadgeving ‘Inderdaad zorgbestuur, gezonde voorwaarden’ wordt enkele opties opgesomd.

Werkdruk

Indien ie gaat wegens den werkdruk voordat politici te verlagen, raadt den makelaarsprovisie rvb’s aan wegens te loeren zoals versterking van support, bijvoorbeeld doorheen eentje bestuurssecretaris aan te stellen, of ie versterken van den managementstructuur. Rvt’s kunnen loeren zoals bijstelling van den bestuursstructuur (van één- zoals tweehoofdig, of van twee- zoals drie-) of zoals bestuurlijke samenwerkingsverband met andere zorginstellingen.

Vangnet

Eentje snelheidsduivel is indien eindverantwoordelijke plus boegbeeld, vooraanstaande voordat eentje zorg organisatie. Diegene zichtbaarheid maakt eentje snelheidsduivel kwetsbaar. Hij of zij heeft te maken met den belangen van den markt, van den overheid, van den medische plus andere zorgprofessionals, van den samenleving plus van den cliënten of patiënten. Er is voordat politici eentje hooggelegen afbreukrisico. Dat wordt, te combinatie met ie krapte aan vangnet, waargenomen indien vitaal schade van den functie van snelheidsduivel. Watten hier noch aan bijdraagt is dat ontslag van eentje snelheidsduivel van eentje stichting via den Wet bestuur plus toezicht rechtspersonen (WBTR) is vergemakkelijkt, zo stelt den makelaarsprovisie. Wegens daaraan tegen te komen, zijn er eentje veel concrete mogelijkheden, waaronder ie op voorhand vastleggen van wachtgeldregeling of ontslagvergoeding.

Lees hier het adviesrapport ‘Goed zorgbestuur, gezonde voorwaarden’.