Facebooktwitterlinkedinmail

25 sprokkelmaand 2022 – Ie panel Psychische Waargenomen is eentje plattelands panel met 1500 leden van plus voordat mensen met ernstige psychische emoties. Ie panel bestaat sinds 2010 plus biedt inzicht te den maatschappelijke participatie plus den zorg- plus leefsituatie van mensen met ernstige mentale problematiek. Hiermee krijgen zij eentje stem te maatschappelijke debatten.

Wegens regionaal meer inzicht te krijgen hoe den kwaliteit van leven plus maatschappelijke support wordt geoefend zijn nieuwe leden welkom wegens hun stem te permitteren horen via ie panel Psychische Waargenomen.

Waarom zijn er nieuwe leden nodig?

Ie panel Psychisch Gezien biedt waardevolle kennis voordat zorgprofessionals, beleidsmakers, cliëntorganisaties, wetenschap plus media. Ie schenken opbrengst op vragen indien: hoe geoefend mensen den coronapandemie, hoe geoefend zij dwangbehandeling, nemen ervaringen met stigma voltooid plus watten vinden zij van den mogelijkheden voordat betaald werkgelegenheid, vrijwilligerswerk plus dagactiviteiten? Totdat nu toe schenken ie panel eentje plattelands inzicht. Steeds meer komt den vraag op zoals verwittiging vanaf regio, bijvoorbeeld ter support van ie regionale regelgeving voordat ggz plus sociaal domein. Zijn den panelleden overal te ie land ruwweg even tevreden met ie inherent leven, plus den zorg plus support of zijn erin belangrijke verschillen? Wegens vanaf regio eentje was beeld te kunnen geven, is ie nodig dat ie panel te ie hele land meer leden krijgt.

>Hoe kunnen instellingen meehelpen aan den werving?

Mits GGZ-instelling of Regionale Instelling voordat Beschermend plus Begeleid Woon (RIBW) kunt u op verschillende manieren eentje bijdrage leveren. Bijvoorbeeld doorheen eentje menigte cliënten te toenaderen doorheen middel van eentje schrijven of via eentje e-mail. U kunt zowel promoten doorheen ie verspreiden van promotiemateriaal te den instelling. Wij doorspreken graag met u den mogelijkheden. Heeft u interesse? Neem dan voeling op met Lex Hulsbosch, Aafje Knispel of Bram Zwanenburg.

Lul wordt van ie panel?

Heeft u aanhoudende psychische klachten plus wilt u eentje duidelijker stem te actuele discussies overheen psychische gezondheid, welzijn plus zorg? Ga zoals den website van ie panel voordat meer verwittiging plus ie aanmeldformulier, of neem voeling op met ie panelteam (panel@trimbos.nl; 030-2959228).

Opzienbarend panelrapport vacant

Ie rapport van den tweeëntwintigste peiling onder den panelleden (voorjaar 2021) is nu vacant. Ie betreft eentje inventarisatie van den leef- plus zorgsituatie van den panelleden.

Higlights uit den rapportage

  • Televisiekanaal indien te voorgaande jaren blijft den kwaliteit van leven van mensen met eentje ernstige psychische beklacht achter via diegene van den algemene populatie. Panelleden geven hun leven eentje rapportcijfer van 6,4 tegenover eentje 7,6 van den algemene populatie.
  • Ter 2021 had, televisiekanaal indien voorgaande jaren, ongeveer 20% van den panelleden betaald werkgelegenheid.
  • Ie percentage panelleden dat vrijwilligers werkgelegenheid doet is sterk gezakt. Ter eerdere jaren had zo’n 44% vrijwilligerswerk, afgelopen klas wasgoed dit 33%.
  • Viertal op den tien panelleden voelt zichzelf (intact) hevig eenzaam, eentje cijfer dat alreeds jaren stabiel is.
  • Voordat geoefend discriminatie is eentje (voorzichtig) positieve trend zichtbaar: tussen 2015 plus 2019 voelde ongeveer 27% van den panelleden zichzelf op één of andere wijze gediscrimineerd of achtergesteld wegens psychische problemen. Ter 2020 plus 2021 gold dit voordat 20% van den panelleden.

> Lees meer over de laatste resultaten in het rapport panel Psychisch Gezien

> Lees meer over het panel Psychisch Gezien 

Put: trimbos.nl 

Dit bewering is 1 keer lezen.

Facebooktwitterlinkedinmail