Op 7 schrikkelmaand 2022 ondertekenden haastigheid veertig betrokken overheden, natuurorganisaties plus andere vrouwen ie Groenkleurig Groeit Mee Verdrag. Zowel wethouder Maks van Middelkoop tekende namens Vijfheerenlanden mee.

Op 7 schrikkelmaand 2022 ondertekenden haastigheid veertig betrokken overheden, natuurorganisaties plus andere vrouwen ie Groenkleurig Groeit Mee Verdrag. Zowel wethouder Maks van Middelkoop tekende namens Vijfheerenlanden mee. Ermee benadrukken wij onze gedeelde ambitie wegens honingbij alle ruimtelijke plannen plus gebiedsontwikkelingen, den ontwikkeling van (recreatief) groenkleurig plus water proportioneel plus volwaardig te toestaan meegroeien. Ie is vanzelfsprekend wegens mobiliteit plus wegennet aan ie start van ene ruimtelijk project mee te nemen, anno 2022 voegen wij hier ‘groenkleurig plus blauw’ aan toe.

Den Utrechtse regio groeit den komende jaren stoer. Groenkleurig Groeit Mee is den akkoord dat wij honingbij alle ruimtelijke plannen plus gebiedsontwikkelingen, den groenontwikkeling proportioneel plus volwaardig meenemen. Zo dragen wij met elkander zorg voordat cultureel nalatenschap, creëren wij meer recreatiemogelijkheden voordat wandelen, wielrijden, zwemsport plus bewegen plus wordt dit groenvoorzieningen makkelijk bereikbaar voordat iedereen. Samen met inwoners plus alle betrokken vrouwen zorgen wij zo voordat ene gezonde plus aantrekkelijke milieu ter den Utrechtse regio.

Gezamenlijke ambitie, verschillende belangen

Ie porties van den ambitie plus ie respectvol samenwerken met oog voordat den verschillende belangen voordat ie plattelands regio vormt den voet van den samenwerkingsverband ter Groenkleurig Groeit Mee. Voordat ie realiseren van den ambitie is ene brede inzet plus ene lange zuurstof nodig. Den Groenkleurig Groeit Mee vrouwen onderschrijven ie gewichtigheid van dit gezamenlijke inzet plus zijn daarom trots dat Groenkleurig Groeit Mee wordt medegedeeld ter ie nieuwe regeerakkoord.

‘Groenkleurig plus blauw’ meenemen ter ieder ruimtelijk project

Den Utrechtse regio behoort totdat den uiterst competitieve regio’s ter Europa: veel mensen willen hier werken plus woon, mee voort onze groene milieu. Tegelijkertijd zijn wij zowel den snelst groeiende regio van Nederland. Ie is ene uitdaging wegens ie juiste evenwicht tussen woningen, wegennet, groenkleurig plus landschap te conserveren.

Maks van Middelkoop: Groenkleurig plus blauw zijn van uitgestrekte waarde mits ie gaat wegens den gezondheid van inwoners, klimaatadaptatie plus biodiversiteit. Dit is ie ogenblik waarop wij groenkleurig plus blauw willen meenemen ter ieder ruimtelijk project. Zo werken wij aan ene goede mix van groenkleurig, landbouw, natuur, landschap plus water. Verstedelijking plus ie versterken van bestaand plus verfrissend groenkleurig wordt ter samenhang ontwikkeld, zodat ie geheel bijdraagt aan den kwaliteit van den regio. Daarom zetwerk den partijen ter onze regio hier tezamen den schouders onder ter Groenkleurig Groeit Mee.

Brede samenwerkingsverband

Provincie Utrecht, Utrecht10, Regio Amersfoort, ie Utrechtse fragment van den Regio Foodvalley plus den viertal Utrechtse waterschappen werken onder regie van den provincie samen aan Groenkleurig Groeit Mee. Ongeacht dit overheden zijn zowel andere organisaties betrokken, zoals Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Natuur- plus Milieufederatie Utrecht, Landschap Nalatenschap Utrecht, Stichting Vaderlands Park Utrechtse Heuvelrug, Utrechts Zelfstandig Grondbezit plus Vereniging Deltametropool.

Webstek Groenkleurig Groeit Mee

Voordat meer verwittiging kunt u terecht op de website van Groen groeit mee.

Of bekijk het filmpje Wensen voor Groen Groeit Mee.