Te Nederland werken steeds meer professionals plusteken/of organisaties samen te zogeheten ‘netwerken integrale ouderenzorg’. Te ie uiteenzetting staan 182 netwerken (zie toegangsbewijs). Opvallend is dat er te Oost Nederland ene hoge dichtheid van netwerken integrale ouderenzorg is.

Interactieve landkaart

Wijd den tweede van den netwerken (53%) richt zichzelf louter op ouderen. Den overige netwerken zijn er voordat verschillende doelgroepen, waaronder ouderen. Er zijn zowel netwerken diegene zichzelf op ouderen met specifieke emoties uitlijnen, bijvoorbeeld ouderen met dementie. Den meeste netwerken beslaan ene verspreidingsgebied van meerdere gemeenten, plusteken opereren dus op regio-niveau. 

Op den webstek van ie RIVM staat interactieve kaart, waar alle netwerken op te vinden zijn. Via den lichtknop ‘opties’ schenkkan jou uitkiezen op type ouderen, thema’s plusteken samenvoeging van den niveau’s van ie netwerk. Onderbrak op den bolletjes op den interactieve landkaart te klikken zie jou meteen den gegevens van ie netwerk plusteken ene contactpersoon. 


Zorg te den wijk – Almere

Eentje voorbeeld van ene regionaal netwerk dat zichzelf bezig houdt met integrale ouderenzorg is ‘Zorg te den wijk’ regio Almere. Den samenwerkingsverband tussen organisaties bevordert ie passende aanbod van zorg plusteken steun voordat kwetsbare ouderen diegene thuis woon: “Ie vertrouwen te jawel is toegenomen, wij snappen elkaars dilemma’s huis. Daardoor kunnen wij steeds huis samenwerken plusteken jawel versterken. Plus dat zorgt er weer voordat dat wij betere zorg kunnen verlenen.” Lees ie vraaggesprek overheen Praktijkvoorbeeld Almere op webstek Programma Langer thuis.

Samenwerkingsverband

Den meeste netwerken werken zowel op bestuurlijk indien op uitvoerend niveau samen. Hieronder op singeltje 3B is te zien hoe vaak welke personen er betrokken zijn op uitvoerend niveau ter den netwerken. Den twee uiterst genoemde doelen van den netwerken zijn: samenwerkingsverband tussen professionals stimuleren (32%)  plusteken continuïteit van zorg waarborgen (23%). Wegens dit te doordringen, werken zij aan casemanagement, betere informatievoorziening, nascholing plusteken samenwerken te ene multidisciplinair overleg.

Kwetsbare ouderen

Ie merendeel (80%) van den 103 netwerken dat zichzelf richt op (zeer) kwetsbare ouderen is vertrouwd met ie document ‘Kwetsbare ouderen thuis, hulpbetoon voordat integrale zorg plusteken steun te den wijk’ plusteken past elementen uit den 6 beschreven stappen toe. Dit zijn van gewichtigheid voordat ie leveren van ene samenhangend aanbod van zorg plusteken steun aan thuiswonende kwetsbare ouderen. 

Lees den uittreksel van den Hulpbetoon kwetsbare ouderen thuis op Zorg voordat Huis

Knelpunten van den netwerken

Den netwerken geoefend den volgende knelpunten:

  • Verzuimen van structurele financiering

  • Problemen ter den uitwisseling van gegevens tussen professionals

  • Problemen ter ie verbinden van ie medisch plusteken sociaal domein

Netwerken diegene louter op uitvoerend niveau samenwerken, geoefend minder vaak knelpunten, dan netwerken diegene (zowel) op bestuurlijk niveau samenwerken. Daarnaast is zowel den verspreidingsgebied van ene netwerk van stem op ie type knelpunten dat wordt geoefend. Ie RIVM gaat dit research te 2021 repeteren wegens den (door-)ontwikkeling van netwerken integrale ouderenzorg te Nederland te volgen. 

Download factsheet

Netwerken Integrale ouderenzorg: wat is de stand van zaken in Nederland? (pdf, mei 2020)