Ie Overlegcomité heeft op 17 november den coronasituatie ter onzerzijds land besproken plusteken eentje reeks nieuwe beschermingsmaatregelen beslist. Zo komt er eentje brede mondmaskerplicht plusteken verplicht telewerk. Eentje strikte naleving is noodzakelijk mits wij eentje lockdown willen vermijding.

Ie tal besmettingen, ziekenhuisopnames mits ie tal patiënten op intensieve zorg is den voorbije twee weken haastigheid verdubbeld.

Wegens eentje totale overbelasting van ie gezondheidssysteem te vermijding plusteken ie onderwijs plusteken onze staathuishoudkunde zo normaal mogelijk te toestaan werken, heeft ie Overlegcomité eentje reeks beschermingsmaatregelen genomen.

Veilige afstand plusteken restrictie sociale contacten

Ie is absoluut fundamenteel dat mensen den basisregels respecteren waarmee wij den verspreiding van ie coronavirus kunnen tegengaan.

Ie gaat met name wegens ie respecteren van den veilige afstand van 1,5 peettante plusteken ie beperken van ie tal sociale contacten.

Ie Overlegcomité beveelt ten zeerste aan wegens den sociale contacten maximaal te beperken plusteken dit via voorliefde buitenshuis te toestaan doorzetten.

Brede mondmaskerplicht

Er komt eentje brede mondmaskerplicht. Zo dient ie mondmasker verplicht te wordt ondersteund ter den volgende situaties:

 • ter den priv ruimtes van ie publiek vervoer plusteken ie georganiseerd collectief vervoer;
 • via den medische plusteken niet-medische contactberoepen;
 • ter zorginstellingen;
 • ter inrichtingen plusteken plekken waar horeca-activiteiten wordt uitgeoefend;
 • via evenementen, zowel indoor mits outdoor plusteken ongeacht den uitgebreidheid van ie evenement;
 • ter winkels plusteken winkelcentra;
 • ter publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsbesturen;
 •  ter publieke panden plusteken gerechtsgebouwen;
 • ter bibliotheken, spelotheken plusteken mediatheken;
 • ter publiek toegankelijke ruimtes van den inrichtingen behorende totdat den culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve plusteken evenementensector;
 • ter fitnesscentra
 • ter panden voordat den erediensten.

Den mondmaskerplicht geldt vanaf den ouderdom van 10 klas. Watten ie onderwijs betreft, raadsbesluiten den gemeenschappen of zij eentje mondmaskerplicht voordat koters jonger dan 12 willen invoeren.

Ie mondmasker mogen uitsluitend occasioneel wordt afgezet wegens zittend te leegeten plusteken te zuipen, plusteken wanneer ie dragen ervan onmogelijk is omwille van den geaardheid van den activiteit, bijvoorbeeld tijdens ie sporten.

Covid Safe Toegangsbewijs+

Ie Covid Safe Toegangsbewijs is eentje bewijs van volledige vaccinatie, van eentje recente negatieve PCR-test of van eentje herstelcertificaat. Ie Toegangsbewijs verstrekken toegang verstrekken totdat bijvoorbeeld evenementen plusteken den horecasector.

Ie Overlegcomité beslist dat op plekken plusteken evenementen waar ie Covid Safe Toegangsbewijs van toepassing is, zowel ie mondmasker verplicht wordt. Dus Covid Safe Toegangsbewijs + mondmasker.

 Ie Covid Safe Toegangsbewijs + mondmasker wordt verplicht voordat:

 • publieke evenementen plusteken private samenkomsten met meer dan 50 personen hierbinnen of meer dan 100 personen buitenshuis,
 • horecasector (incl. privé-bijeenkomsten diegene er positie vinden),
 • schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets plusteken andere accommodaties voordat podiumkunst, culturele centra plusteken multifunctionele zalen voordat culturele activiteiten, indoor circus, cinema’s, musea plusteken (indoor) pret- plusteken themaparken.

Discotheken plusteken dancings diegene geen verplichte mondmaskerdracht willen toepassen, willen hun gas verplichten ie Covid Safe Toegangsbewijs te samenvoegen met eentje zelftest ter plaatse. Dus Covid Safe Toegangsbewijs + zelftest.

Verplicht telewerk

Telewerk wordt verplicht ter den privésector plusteken via alle openbare gezaghebben, uitgezonderd dit onmogelijk is omwille van den geaardheid van den functie of den continuïteit van den bedrijfsvoering. Vanaf personeelslid is één terugkeerdag vanaf week mogelijk. Vanaf 13 december wordt ie tal terugkeerdagen opgetrokken zoals maximaal twee vanaf personeelslid.

Dit moeten meehelpen aan ie verminderen van ie tal contacten, zowel op ie publiek vervoer.

Er moeten eentje maandelijks elektronisch register bijgehouden wordt dat ter boeteoplegging poneren wordt via ie portaal van den sociale zekerheid.

Veralgemeende toegevoegd vaccinatie

Voordat iedereen diegene volledig gevaccineerd is, komt er zo snel mogelijk eentje toegevoegd vaccinatie of boosterprik.

Eentje bijkomende vaccinatiedosis wasgoed alreeds voorzien voordat eentje tal doelgroepen, waaronder 65-plussers, personen met verminderde immuniteit of zij diegene werden ingeënt met Johnson & Johnson. Nu zou zowel den surplus van den populatie ter aanmerking komen voordat eentje toegevoegd prik.

Voordat den 5 totdat 11-jarigen zou den vaccinatie zo snel mogelijk opgestart wordt, indien gunstig raadgeving van den Hoge Gezondheidsraad plusteken ie Comité voordat Bio-Moraal plusteken na goedkeuring van ie Europees Geneesmiddelen Filiaal plusteken op vrijwillige voet.

Ventilatie

Wegens den luchtkwaliteit ter scholen plusteken bedrijven ja op te volgen, vraagt ie Overlegcomité aan den regionale ministers van Onderwijs plusteken Werkgelegenheid wegens ervoor te zorgen dat er versneld plusteken veralgemeend CO2-meters komen ter alle lokalen van scholen plusteken bedrijven waar veel mensen samenkomen.

Den maatregelen zullen ingaan op 20 november 2021 plusteken geldt totdat 28 januari 2022. Start januari komt ie Overlegcomité samen wegens den maatregelen te ontwikkelen.