Andere kijk op pa wordt

Hoe kunnen wij verschillend loeren zoals pa wordt? Noch indien iets negatiefs, watten gepaard gaat met verval, maar precies indien iets positiefs plusteken waarin wij van jawel kunnen leren?

Pauline vertelt ter dit video haar kijk op pa wordt:

https://youtu.be/tILDnLyL6po


Pa wordt is eenzaam?

Indien ie overheen pa wordt gaat, gaat ie vaak overheen verlatenheid. Ter den Engelse vertalingen voordat verlatenheid (solitude plusteken loneliness) zitten twee kanten verborgen. Verlatenheid is noch enig zielig, maar ie is eentje gelaagder onbegrip. Wij vinden ie vaak zowel van gewichtigheid wegens onzerzijds enig terug te voorttrekken. Wegens even op te laden. Plus daarna weer den wereld ter te voorttrekken plusteken aan te kunnen. Zowel dat hoort gedurende pa wordt. Maar, zegt Pauline zowel: ‘Indien wij noch uitkijken, wordt ouderdom eentje persiflage diegene op ie leven.’ 

Ter 1970 maakte schrijfster plusteken filosofe Simone den Beauvoir alreeds den opmerking: ouderen wordt noch (indien volwaardig) waargenomen.

  • Ouderen hebben geen geldelijk potentieel
  • Ouderen hebben geen toekomst, enig eentje verleden.
  • Wij loeren zoals ouderen nep wij ie zelf nooit zullen wordt

Verklarend: indien oudere sta jou aan ie einde van jou leven. Ouderen hebben geen toekomst meer. Hoe vaak wordt er noch gevraagd: Watten heb jij voordat werkgelegenheid gedaan? Ter positie van dat men vraagt zoals jou huidige tijdsbesteding. Ouderen wordt vaak omschreven ter termen van watten zij uiteindelijk hebben gedaan. 

Eentje van haar tips voordat den professionals ter den zaal: ‘Bekijk ouderen noch indien mensen diegene aan ie einde van hun leven staan plusteken geen toekomst meer hebben.’

‘Dat schenkkan onvervalst noch’

Pauline verstrekken twee voorbeelden uit inherent ervaring: waarna zij 65 worden, kreeg zij AOW gestort. Omdat zij nog werkt indien hoogleraar, had zij hier van opgekeken. 
Zowel toont zij eentje kiek van haar hardloopclub. Met eentje menigte fitte dames (waarvan den senior rond den 90 is, diegene haar er nog uitloopt) uitvoeren zij elk schooljaar nog eentje keer mee met eentje loop. Ter den zomer moest Pauline eentje hartoperatie ondergaan. Te eentje controle vroegtijdig den dokter zoals haar medicijngebruik. ‘Ik slik geen medicijnen’ wasgoed ie trotse beantwoording. ‘Maar, zei den dokter, dat schenkkan noch. Ter mijn hele patiëntenbestand met mensen diegene uw bezwaar hebben, komt dit noch voordat. Dat schenkkan onvervalst noch!’ Pauline bewijst: ie schenkkan welnu. 

Pa wordt plusteken levenskracht

Ouderen wordt vaak omschreven ter termen van watten zij uiteindelijk hebben gedaan. 
Maar pa wordt draait wegens zoveel meer. Pa wordt omvatten meerdere kanten. Den viertal dimensies van pa wordt zijn:

  • Biologisch/lichamelijk
  • Psychologisch
  • Existentieel 
  • Sociale aspecten

Vooral gedurende ie derde facet, den existentiële dimensie, ligt eentje tool wegens verschillend te loeren zoals pa wordt. Dit houdt namelijk ter hoe jou jou verhoudt totdat jou vlees, den tijdstip, den geschiedenis: ie is eentje beslissend onderdeel van onzerzijds ‘zijn.’

Pauline Meurs vervolgt: ‘dit situatie is vast welnu herkenbaar: Jou loopt welnu ooit ter eentje uitstalkast plusteken dan denken jou ‘ben ik dat?’ Ter herdenken wasgoed jou veel slanker/waterfitter/mooier. Jou bent noch zo oud indien jou jou voelt, dat is eentje misverstand. Ie gaat wegens hoe jou jou verhoudt totdat den wereld wegens jou heen. Jou wordt ‘oud geproduceerd’ indien jou noch meer werkt. 

Hoe oud jou zowel bent, er is immer positie voordat eentje inherent leven, zowel op ouderdom.

Nog eentje twee tips van Pauline Meurs:

Ga (meer) mooie romans oplezen, ga dansen, sporten, van kunst lust. Kijk noch enig zoals zorgaspecten.

‘Ie pa wordt is allang begonnen, plusteken treft onzerzijds iedereen.’

Bekijk de presentatie

Online conferentie Eentje nieuwe mensenleven ouderen / Langer Thuis

Dit schooljaar vindt ie congres ‘Eentje nieuwe mensenleven ouderen / Langer Thuis online positie. Er zijn nog plekken vacant. Participatie is kosteloos.

Meld je aan