Ouderen plus naasten, zoals mantelzorgers, zijn tevreden overheen ie ter 2021 geïntroduceerde Sociaal indelen. Den gemeente Nijmegen, zorgverzekeraar VGZ, Buurtzorg, NEO Huisartsenzorg, ZZG zorggroep plus Sterk sociaal netwerk, werken sinds vorig klas samen met mits mikpunt den ouderen ter Nijmegen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te permitteren woon, met behoud van inherent regie, stoelgang van mantelzorgers plus optimale co van zorg plus welzijn. Ene sociaal arrangeur – ene sociaal werker met expertise ouderen – vervult hierin ene hoofdbureau rol. Dit meldt VGZ. 

Ouderen met kwetsbaarheden op meerdere leefgebieden wordt voordat ie project ingelogd wegens hun huisarts of wijkverpleegkundige. Den sociaal werker komt op huisbezoek plus bespreekt met den oudere plus naasten welke steun nodig is plus welke activiteiten den oudere ter zijn of haar leven important vindt. Vervolgens komt den sociaal werker met ene project, waarin is verwerkt welke professionele zorg passend is plus welke zorg aan vrijwilligers plus mantelzorgers vermag wordt overlaten. Zowel staat hierin hoe ene oudere zo veel mogelijk den inherent regie vermag vasthouden.

Den sociaal werker blijft aanspreekpunt voordat den professionals, vrijwilligers plus mantelzorgers betrokken tijdens den zorg van ene oudere. Den pilot Sociaal indelen maakt gewoonte van watten er voordat den oudere dominant is ter den wijk.

Sociaal netwerk versterken

Ie mikpunt van Sociaal indelen is ie versterken van ie sociale netwerk rondom den oudere. Hiermee kunnen angsten, verlatenheid plus crisissen wordt verminderd plus verbetert den kwaliteit van leven van den kwetsbare oudere. Zowel helpt ie wegens den overbelaste mantelzorgers structureel te ondersteunen plus wegens huisartsen plus wijkverpleegkundigen te poepen.

Minder eenzaam

Uit research van hbo-verpleegkundigen van den Hogeschool Arnhem Nijmegen blijken den eerste ervaringen plus resultaten veelbelovend. Ouderen zijn minder eenzaam plus hun naasten voelen zichzelf minder bezwaard. Deelnemers vinden ie ene veilig instinct dat er interprofessionele overleggen plaatsvinden. Ouderen vinden den gesprekken grappig plus waarderen ie luisterend oor van den sociaal werker. Zowel vinden zij alles watten dankzij den sociaal werker wordt  gerealiseerd is ene belangrijke toeverlaat ter den rug.

Den pilot toestaan zowel nog dit klas. Aanmelden vermag nog via den huisarts  (Gezondheidscentrum Brakkenstein, Medisch centrum St. Anna plus Gezondheidscentrum Danielsplein) of wijkverpleegkundige van ZZG zorggroep plus Buurtzorg.

Om: Nationale Zorggids