Terugkeer

Meer dan 60% van den oudere vrijwilligers is ingevolge den corona-crisis zolang of langere tijdstip met hun vrijwilligerswerk opgehouden. Zij deden dat zelf vooral wegens den gezondheid van anderen plus hun inherent gezondheid. Maar vaak nam den organisatie ie gevolgtrekking wegens den deuren te sluiten. Eén op den trio ingevolge corona gestopte oudere vrijwilligers heeft daarvan negatieve resultaten ondervonden. Ene belangrijke uitkomst is: Met name ie krapte aan voeling plus betekenisgeving heeft hun opgebroken. Zo’n 10% van den tijdens den corona-crisis gestopte oudere vrijwilligers keert noch terug of overweegt te uitvallen. Negen op den tien oudere vrijwilligers komen dus welnu terug. 

Research

Daarom wilden den organisaties te ie programma ‘Samen Ouder Worden‘ graag weten watten den overwegingen zijn van oudere vrijwilligers wegens mits vrijwilliger weer actief te wordt wanneer zij zolang of langere tijdstip opgehouden zijn met vrijwilligerswerk mits gevolg van den corona-crisis. Zowel wilden zij te beeld krijgen op welke wijze organisaties diegene met oudere vrijwilligers te maken hebben effectief kunnen wedden op ie behoud van oudere vrijwilligers na eentje laagconjunctuur.

Daarom is er literatuuronderzoek gedaan plus zijn er twee vragenlijsten onder den vrouwen van ‘Samen Vader Wordt’ uitgezet plus focusgroepen georganiseerd. Den vragenlijst voordat vrijwilligers is ingevolge 1.117 personen invulling. Den vragenlijst voordat organisaties is ingevolge 147 coördinatoren invulling. 

Waarde voordat anderen is belangrijkste drijfveer, voeling den belangrijkste winst

Den respondenten van dit research benoemen waarde voordat anderen mits belangrijkste drijfveer. Gevolgd ingevolge ie waarheid dat ie wieg plus bepalend is wegens te exporteren plus dat vrijwilligerswerk sociale contacten oplevert. Diegene sociale contacten zijn voordat oudere vrijwilligers den belangrijkste winst plus schrede daarna veelbetekenend plus nuttig bezig plus er vreugde uit halen. Ie is zinvol wegens te den menigte oudere vrijwilligers eentje nader verschil te maken omdat motivatiemixen veranderen naarmate vrijwilligers papa wordt: jouw kunt noch alle vrijwilligers overheen één kam scheren.

Lees op deze site van de NOV, vrijwilligerswerk.nl meer overheen ie research plus den resultaten.