Jeugdhulpaanbieders willen geweld plus calamiteiten veiligheidsfunctionaris te den Provisie Meldingen Jongelui

Ie Verwey-Jonker Instituut deed op verzoek van den Inspectie voordat den Gezondheidszorg plus Jongelui ene analyseren van geweldsmeldingen plus calamiteiten te den jeugdzorg. Ie research is verricht zoals verontschuldiging van onder andere den  bevindingen van den Provisie Den Winter diegene research deed zoals geweld te den Nederlandse jeugdzorg.

Jeugdigen willen veilig zijn tijdens ie krijgen van jeugdhulp. Calamiteiten plus geweld leiden totdat nare plus mogelijk traumatische ervaringen te jeugdigen. Ie Verwey-Jonker Instituut noemt mogelijkheden wegens geweld te voorkomen, risico’s effectiever te verminderen plus den werkwijze te verbeteren. Wegens diegene te bezigen zijn ongeacht den inspecties zowel anderen aan zet. Vanuit hun rol mits toezichthouders gaan den inspecties hierover met alle belangrijke partijen te gesprek. Waarbij ie bij van den jeugdigen, hun ontwikkelmogelijkheden plus hun veiligheid, voorop staat.

Geweldsmeldingen plus calamiteiten
Jeugdhulpaanbieders willen geweld plus calamiteiten veiligheidsfunctionaris te den Provisie Meldingen Jongelui. Te dit provisie werken den Inspectie Gezondheidszorg plus Jongelui plus den Inspectie Justitie plus Veiligheid samen. Den inspecties vragen den organisatie diegene ene verplichte melding doet ene onafhankelijke onderzoekscommissie te vormen plus te onderzoeken hoe dit kon voorvallen plus ie voortaan huis vermag. Den inspecties beoordelen of den organisatie professioneel vermag oordelen overheen zijn inherent handelen plus vermag leren van den voorval. Dit is doorslaggevend wegens risico op repetitie van eenzelfde soort voorval te voorkomen. Indien ginder verontschuldiging voordat is onderzoeken den inspecties den calamiteit of geweldsmelding zelf.

Omdat noch ge te leren is van research zoals individuele gebeurtenissen maar zowel van patronen overheen meerdere gebeurtenissen heen heeft den Inspectie voordat den Gezondheidszorg plus Jongelui ie Verwey-Jonker Instituut gevraagd ene analyseren te maken van 75 rapportages van jeugdhulpaanbieders. 

Ontleden plus slotbeschouwingen
Uit ie research van Verwey-Jonker blijkt dat achter verschillende vormen van geweld plus calamiteiten vaak dezelfde risico’s ligt. Hierbij gaat ie onder meer wegens tekort aan passende schoonmaakster, overplaatsingen, wisseling van medewerkers plus onvoldoende professionaliteit.

Ie Verwey-Jonker Instituut constateert dat te den geanalyseerde rapportages risico’s plus verbeteracties vooral wordt benoemd op ie niveau van den zorgaanbieder. Daarnaast zetwerk instellingen vooral te op intomen na ene calamiteit of incident plus valt op dat te den rapportages weinig voetlicht is voordat den stem van ie kleintje.

Herkenbaar plus doorslaggevend
Den thema’s uit den analyseren zijn herkenbaar plus doorslaggevend plus maken fragment uit van diverse initiatieven plus programma’s van zowel veldpartijen mits inspecties. Den risico’s plus patronen diegene uit den analyseren zoals voren komen, gaan overheen belangrijke onderwerpen diegene alreeds enige tijdstip op den notulen staan van veldpartijen, gemeenten plus rijk. Zij maken fragment uit van diverse initiatieven plus programma’s.

Op ondergrond van den analyseren wordt aanbevelingen gedaan aan aanbieders van jeugdhulp, veldpartijen plus den inspecties. Geweld te den jeugdhulp moeten zoveel mogelijk voorkomen wordt.
Voordat den preventie van geweld plus calamiteiten is ie daarom doorslaggevend nieuwe mogelijkheden te bezigen wegens den risico’s te verminderen plus den werkwijze te verbeteren.

Omdat ie gaat wegens hardnekkige risico’s diegene langdurige voetlicht vragen, zet den IGJ den komende jaren onder meer den thema’s professionaliteit plus cliëntgerichtheid centraal te ie toezicht op den jeugdhulp. Zowel den verwijzing wegens te ie toezicht leren plus weerspiegeling te stimuleren plus minder focus te leggen op verantwoording van aanbieders nemen den inspecties ter harte. Daarnaast blijven den inspecties verzaken van randvoorwaarden op systeemniveau agenderen te ministers plus gemeenten.

Publicatie
Onderzoek ‘Geweldsmeldingen en calamiteiten in de jeugdzorg’ en reactie IGJ

 


Aanvullende informatie …

Raadpleeg den wel plus/of aanbieder voordat meer verwittiging overheen dit uitlating. Nieuwsbericht vermag veranderen, mankementen of onjuistheden omvatten. Lees zowel onze disclaimer plus rapporteer a.u.b. berichten, reacties plus/of beeld diegene ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op den onderstaande tags voordat relevante berichten, indien afwezig …

Naam maker plus/of herschrijven vanwege: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Rivierbron te dit wetsartikel: : IGJ
Watten is den URL te dit wel?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/11/22/analyse-van-geweldsmeldingen-en-calamiteiten-in-de-jeugdzorg-kopie
Originele waardigheidstitel: Ontleden van geweldsmeldingen plus calamiteiten te den Jeugdzorg
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-11-22