Den nieren uitbouwen zichzelf tijdens den zwangerschap, plus den aanleg ervan is gecompleteerd voordat den uitgerekende datum van den bevalling. Te te vroegtijdig geschapen koters is den nierontwikkeling noch voltooid. Ie Radboudumc start nu samen met Maastricht UMC+ eentje studie zoals den nieren van dit koters. Hiervoor ontvangen den onderzoekers eentje toelage van den Nierstichting. Dit meldt ie Radboudumc. 

Den nieren zijn den filters van ie vlees. Zij scheiden den afvalstoffen van ie bloed plus dit komen vervolgens te den urine terecht. Zij existentie beide uit eentje miljoen kleine filtertjes. Dit filters hebben mensen vanaf den geboorte: er komen geen meer onder. Koters diegene te vroegtijdig geschapen wordt uitbouwen minder nierfilters. Dit gebeurt zowel onder koters diegene tijdens den zwangerschap eentje ziekte oplopen of koters waar rondom den geboorte sprake is van zuurstofgebrek.

Mits tegemoetkoming willen dit filters hard werken, waardoor onder meer hoge bloeddruk schenkkan voortkomen. Zowel slijten den filters sneller, waardoor er eentje royaal groter risico vormt op spontaan nierfalen. Mits gevolg hiervan schenkkan dialyse of niertransplantatie uiteindelijk noodzakelijk zijn.

Nieraanleg stimuleren

Wegens dit problemen straks te ie leven voordat te zijn, plus zelfs te voorkomen, is ie nodig den nieraanleg te stimuleren voordat diegene gecompleteerd is onder ie te vroegtijdig geschapen kleintje. Daarom stichten ie Radboudumc, Maastricht UMC+ plus UMC Utrecht eentje research zoals den treatment met mesenchymale stamcellen; voorlopercellen uit ie beenmerg. Dit cellen kunnen uitgroeien totdat andere celtypen plus zijn zeer wasgoed te staat wegens schadelijke ontstekingsreacties op eentje positieve methode onder te zenden. Den onderzoekers vooruitzien dat treatment met stamcellen den premature nieren schenkkan promoten wegens den aanleg van nierfilters zo wasgoed mogelijk te toestaan doorzetten.

Doorheen: Nationale Zorggids