Dit blijkt uit research van Vilans zoals den geheugenpoli’s, ter opdracht van den Nederlandse Verenging voordat Neurologie (NVN) plus den Nederlandse Vereniging voordat Psychiatrie (NVvP). Ie research inventariseert den werkwijzen van geheugenpoli’s ter Nederland, maakt ervaringen plus overwegingen inzichtelijk plus brengt ter beeld waarom geheugenpoliklinieken uitzoeken voordat defini werkwijzen. Veel werkwijzen van geheugenpoli’s zijn afgestemd op contextuele factoren plus daardoor is er veel verschil ter hun werkwijzen. Transparantie is echter zowel wenselijk voordat professionals op geheugenpoli’s wegens te leren van elkaars werkwijzen.

Den belangrijkste resultaten

  • Teamsamenstelling. Den uiterst voorkomende specialisten op geheugenpoli’s zijn den neuroloog, den klinisch geriater plus den gz-psycholoog. Zowel zijn psychiaters plus dementieverpleegkundigen relatief veel vertegenwoordigen. Voordat den invulling van ie team vindt men ie enerzijds beslissend casuïstiek van verschillende kanten te kunnen bekijken plus heeft men dus behoefte aan ene veelzijdig multidisciplinair team. Daarentegen is er behoefte aan slagvaardige besluitvorming. Den meeste geheugenpoli’s uitzoeken voordat ene middenweg.
  • Triage. Er toeschijnen viertal (elkander noch uitsluitende) ‘wegen’ zoals voren te komen: triage op ondergrond van verwijzer, triage om één professional, triage mits groepsproces plus triage met gewoonte van zorgpaden. Onder den triage spelen criteria mits ouderdom, medische voorgeschiedenis plus ie raad van den verwijzer ene rol, ene enkele keer den voorliefde van den patiënt. 
  • Nazorg. Op ruwweg driekwart van den geheugenpoli’s vindt structureel nazorg positie. Ene vierde van den geheugenpoli’s biedt nazorg aan ene stukje van hun patiënten. Den werkwijzen plus afspraken veraf nazorg zweven samen met factoren mits den diagnose (welnu/geen dementie, MCI, onduidelijkheid overheen diagnose), den situatie/voorliefde van den patiënt, medicatie, den samenwerkingsverband met regionale zorgaanbieders, ie regionale zorgaanbod plus den visie van geheugenpoliklinieken zelf. 
  • Regionale samenwerkingsverband. Ene sterk regionaal zorgaanbod plus inderdaad georganiseerde eerstelijns hebben stemkracht hebben op ie nazorgtraject plus op den hardloopwedstrijd van dit nazorg. Geheugenpoliklinieken hebben samenwerkingsverbanden met regionale zorgaanbieders onder meer wegens efficiënte nazorg plus ene warme overdracht te kunnen organiseren. Zowel komen diegene ene efficiënte verwijzing plus kennisuitwisseling ten goede.

Geheugenpoliklinieken ter Nederland

Geheugenpoli’s zijn ambulante voorzieningen met multidisciplinaire teams diegene zichzelf uitbalanceren op den diagnostiek van cognitieve stoornissen, waaronder dementie, plus op den treatment plus advisering van den patiënten. Den geheugenpolikliniek is noch ge voordat ouderen maar zowel voordat junior mensen met geheugenklachten. Te Nederland zijn er omstreeks 90 geheugenpoliklinieken.

Meer inlichting