Ie Publiek Ministerie (OM) heeft op donderdag 17 schrikkelmaand 2022 ene celstraf geëist van 30 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, tegen ene 53-jarige man uit Zaanstad. Hij zullen zijn drietal maanden oude kind vorig klas maart wegens elkander hebben geschud. Volgens ie OM maakt den man zichzelf hiermee schuldig aan poging totdat moord. Dit meldt ie Publiek Ministerie. 

Op 28 maart 2021 ontving den politie ene melding dat ene haast 3 maanden oude kind wegens elkander zullen zijn geschud. Eenmalig ter plaatse toont den moeder van ie kindje ene filmpje aan den agenten, waarop te zien is dat den vader den kind meermalen op ene zoenen op den canap gooit plus vervolgens hard plus heen plus weer schudt. Dit toestaan vrijwel ene halve moment. Den man worden aangehouden op verdenking van poging totdat moord plus den kind belandde te ie ziekenhuis.

Overmacht

Den stafmedewerker van justitie zei tijdens den zitting donderdag dat ie nauwelijks voordat te stellen is dat ene vader zijn inherent kleintje zó te onheil brengt. Maar weliswaar is ie gebeurd. “Moeder worden wakker van ie rumoer van haar kleintje, pakte haar telefoontoestel, activeerde den camera plus nam op watten er gebeurde.” Den vader verklaart naderhand dat den kind aan ie schreien wasgoed plus dat hij ginds noch tegen kon. Hij zullen helemaal getikt wordt van ie gejank plus uit overmacht hebben gehandeld. Hij zegt spijt te hebben van zijn handelen, maar legt den schuld grotendeels buitenshuis zichzelf. Den stafmedewerker van justitie stelt dat ene beroep op overmacht hier noch opgaat.

Bewust van consequenties

Voordat nu lijkt ie kindje er niks aan overheen te hebben gehouden. Uit den verklaring van den forensisch medicus blijkt dat den innerlijk plus den heftigheid van den (repeterende) krachtsinwerkingen via ene kleintje van dit ouderdom kunnen leiden totdat zeer ernstig of zelfs fataal hersenletsel. Ie OM gaat er noch vanuit dat den man zijn kleintje moedwillig heeft willen liquidatie. Welnu heeft hij willens plus wetens ie risico op ene fatale resultaat op den koop toegenomen, ondanks eerdere waarschuwingen dat hij voorzichtig wegens moest gaan met den kleine kind. Den verdachte wasgoed zichzelf dus bewust van den eventuele consequenties plus daarom acht ie OM poging totdat moord bewezen.

Den verdachte is welnu verminderd verantwoordelijk verklaard. Ie OM eist ene celstraf van 40 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk met ene proeftijd van vijf klas. Plusteken daaraan zijn bijzondere voorwaarden gekoppeld zoals voorgesteld wegens den reclassering, zoals meldplicht, treatment plus wegens jeugdzorg begeleid voeling met zijn zoon.

Overheen twee weken doet den tribunaal ene uitspraak.

Onderbrak: Nationale Zorggids